I flere av de andre kommunene er innbyggerne svært splittet i synet på én kommune. Ser man svarene fra innbyggerne i de seks kommunene sammen, er resultatet jevnt. 42 prosent er imot og 38 prosent er for. Resten svarer at de ikke har gjort seg opp noen mening.

Utvalget

Norfakta har på oppdrag fra Fosna-Folket spurt innbyggerne på Fosen om hva de mener om én Fosen-kommune. Et representativt utvalg på 1174 personer i Fosen-kommunene Leksvik, Rissa, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan svarte.

Fosna-Folket har valgt ikke å ta med Osen i undersøkelsen ettersom regjeringen samt Fylkesmannen og NIVI analyse har gitt uttrykk for at Osen uansett kan eller vil forbli én egen kommune i denne omgang, mens de andre Fosen-kommunene uansett løsning vil bli slått sammen med én eller flere kommuner.

Spørsmålet

Spørsmålet innbyggerne har svart på i opinionsmålingen var formulert slik:

«Stortinget skal behandle kommunereformen den 8. juni. Er du for eller imot at Stortinget vedtar å slå sammen hele Fosen, altså kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Leksvik, Åfjord og Roan til én kommune, eller har du ikke gjort deg opp noen mening om dette spørsmålet?»

Ja i Åfjord

I Åfjord svarer 48 prosent at de er for at Stortinget nå vedtar én Fosen-kommune. 33 prosent svarer at de er imot dette, mens resten har ingen mening. Åfjord kommunestyre stemte for å slå sammen hele Fosen da kommunestyret behandlet saken den 10. mai.

Ja i Bjugn

Også i Bjugn ønsker innbyggerne at hele Fosen blir én kommune, og det er her at ja-andelen er høyest. 50 prosent svarer at de er for at Fosen blir én kommune nå, mens 31 prosent er imot. Resten har ingen mening.

Les mer:

Nei i Ørland

I Ørland sier 34 prosent ja til at Stortinget vedtar sammenslåing av hele Fosen den 8. juni, mens 45 prosent sier nei. 22 prosent har ikke gjort seg opp noen mening om saken.

Les mer:

Nei i Rissa

I Rissa er 45 prosent imot at hele Fosen blir én kommune nå, mens 35 prosent er for. 20 prosent har ikke gjort seg opp noen mening.

Les mer:

Nei i Roan

I Roan har de fleste en mening om saken. Her er «ingen mening»-andelen klart lavest med kun 13 prosent. I Roan sier 49 prosent at de er imot at Stortinget vedtar én Fosen-kommune, mens 38 prosent sier de er for.

Les mer:

Klarest nei i Leksvik

Det er i Leksvik at innbyggerne virker sikrest på at nei til ett Fosen er det riktige nå. 55 prosent svarer at de er imot at hele Fosen blir én kommune nå, mens 27 prosent sier de er for. Resten har ikke gjort seg opp noen mening.

Les mer: