Det er Norfakta som på oppdrag fra Fosna-Folket, har spurt innbyggerne på Fosen om hva de mener om én Fosen-kommune. Et representativt utvalg på 1174 personer i Fosen-kommunene Leksvik, Rissa, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan svarte.

– For lite konkret

I Roan har 38 prosent svart ja til én Fosen-kommune, 49 prosent nei og 13 prosent at de ikke har noen mening.

– Andelen av spurte som ikke har gjort seg opp en mening er lavest i Roan. Det tyder på at roansbyggen har tatt standpunkt …

– Ja, jeg har inntrykk av at folk har ei klar mening om dette. Samtidig er det, hvilket også har kommet fram under debatt i kommunestyret, så langt for lite konkret i forhold til ett Fosen. Vi vet for lite hva dette innebærer, så dette må det brukes mer tid på hvis det skal kunne få noen tilslutning, mener Einar Eian.

– Som forventet

– At rundt halvparten sier nei til dette spørsmålet nå i Roan er som forventet?

– Ja, jeg det vil jeg si er som forventet. Den knappe tida som det har vært på dette forslaget har som nevnt medført at det foreligger for lite konkret, men også gjort at det ikke har vært en involvering av innbyggerne. Det har det rett og slett ikke vært tid til, sier Einar Eian.