Norfakta har på oppdrag fra Fosna-Folket spurt innbyggerne på Fosen om hva de mener om én Fosen-kommune. Et representativt utvalg på 1174 personer i Fosen-kommunene Leksvik, Rissa, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan svarte.

Fosna-Folket har valgt ikke å ta med Osen i undersøkelsen ettersom regjeringen samt Fylkesmannen og NIVI analyse har gitt uttrykk for at Osen uansett kan eller vil forbli én egen kommune i denne omgang, mens de andre Fosen-kommunene uansett løsning vil bli slått sammen med én eller flere kommuner.

Spørsmålet

Spørsmålet innbyggerne har svart på i opinionsmålingen var formulert slik:

«Stortinget skal behandle kommunereformen den 8. juni. Er du for eller imot at Stortinget vedtar å slå sammen hele Fosen, altså kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Leksvik, Åfjord og Roan til én kommune, eller har du ikke gjort deg opp noen mening om dette spørsmålet?»

Svarene

Svaret fra innbyggerne i de seks Fosen-kommunene er delt. 42 prosent svarte at de er imot at Stortinget den 8. juni vedtar å slå sammen hele Fosen til én kommune. 38 prosent svarte at de er for, mens 20 prosent svarte at de ikke har gjort seg opp noen mening.

- Ikke signifikant forskjell

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har ikke ønsket å kommentere saken om én Fosen-kommune etter at kommunestyrene på Fosen sa sitt. Foto: NTB Scanpix

Daglig leder Jarle Gulbrandsen i Norfakta, som har utført opinionsmålingen, omtaler utvalget i målingen Fosna-Folket har bestilt som «solid».

«Utvalget for disse Fosen-kommunene er solid og har en feilmargin på om lag pluss/minus 4 prosentpoeng.  Forskjellen mellom for og mot er altså ikke signifikant, men helt på grensen.  Mest sannsynlig er det akkurat nå et knapt flertall mot dette forslaget på Fosen som helhet», opplyser han til lokalavisa.

Kjønn

Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) har vært tydelig på at hun mener én kommune på Fosen er den beste løsningen. Foto: Arkiv

Det er marginale forskjeller om man bryter ned svarene i målingen på kjønn. 42 prosent av både de spurte mennene og kvinnene sier at de er imot at Stortinget vedtar én Fosen-kommune den 8. juni.

39 prosent av mennene har svart at de er for, mens 37 prosent av kvinnene sier de er for. Følgelig er det litt flere av kvinnene enn blant mennene som ikke har gjort seg opp noen mening om saken.

Én eller fire

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har tidligere vært tydelig på at Fosen enten blir delt inn i én eller fire kommuner etter kommunereformen. En firedeling av Fosen innebærer en sammenslåing av Leksvik og Rissa til Indre Fosen, tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn, sammenslåing av Åfjord og Roan, mens Osen forblir en egen kommune. Stortinget skal behandle saken den 8. juni.

Det er Venstre som sikrer regjeringen stortingsflertall for å tvangssammenslå Ørland og Bjugn. Venstres André Skjelstad sa tidligere i mai at Venstre ikke kommer til å stemme for en sammenslåing av hele Fosen den 8. juni.

To sa ja

To sa ja, to sa tja og resten nei da kommunestyrene på Fosen behandlet saken om én Fosen-kommune den 10. og 11. mai. Ørland og Roan låser heller ikke døra helt med tanke på en fremtidig Fosen kommune. Foto: Alexander Killingberg

Kommunestyrene på Fosen behandlet saken om én Fosen-kommune tidligere i mai. Åfjord og Bjugn sa ja til en sammenslåing av hele Fosen, mens resten i praksis sa nei. Flere kommuner, spesielt Indre Fosen, holder døra på gløtt for en fremtidig løsning med én kommune på Fosen.

Fosna-Folket vil de kommende dagene publisere flere saker om denne meningsmålingen på F-F+.

Les mer: