Rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen anbefalte én kommune i sin innstilling. Kun fem representanter stemte for rådmannens forslag, mens 12 lokalpolitikere gikk inn for et forslag fremmet av Senterpartiet og Venstre.

Dette er vedtaket Roan kommunestyre fattet:

«Roan kommunestyre støtter ikke etablering av en storkommune på Fosen fra 2022 og begrunner dette med at det er for stor usikkerhet rundt gjennomføring av forutsetningene i villighetserklæringen, samt at prosessen har vært for rask.Etablering av Fosen kommune krever nasjonal medvirkning til utprøving av ny kommunemodell. Det er ikke gitt garantier for at dette vil skje. Politisk struktur og organisering av lokaldemokratiet i den nye kommunen må konkretiseres før en kan ta stilling til etablering av en storkommune.  Vi må få bruke nødvendig tid for å involvere innbyggere, ansatte, tillitsvalgte og næringsliv for å få til en god prosess i forkant av en eventuell villighetserklæring.»

- Usikker på nei

Roan-ordfører Einar Eian (H) er ikke så sikker på om man skal tolke Roans vedtak torsdag kveld som ett endelig nei til ett Fosen.

- Er litt usikker på om vedtaket i Roan er et nei. Det peker på en del utfordringer, men sier også at vi må ta stilling til én Fosen-kommune om disse utfordringene løses, sier han til Fosna-Folket.

Når Fosna-Folket spør Eian om hva han tror er sjansen for at Stortinget vedtar Fosen kommune 8. juni, svarer han at han ikke ønsker å spå utfallet i Stortinget.