På oppdrag fra Fosna-Folket, har Norfakta undersøkt hva innbyggerne på Fosen mener om sammenslåing til én Fosen-kommune. Et representativt utvalg på totalt 1174 personer i Fosen-kommunene Leksvik, Rissa, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan ble spurt.

228 av disse personene hører til i Bjugn kommune, og stemmene fra disse, er ikke til å misforstå:

Innvånerne i Bjugn kommune er for én Fosen kommune.

Klar tale

Halvparten av de spurte (50 prosent) i Bjugn kommune svarte ja på spørsmålet om sammenslåing, mens 19 prosent ikke hadde gjort seg opp en mening.

- Jeg er litt overrasket over at det er en så stor andel som ønsker én Fosen-kommune nå, sier Ole Graneng (Sp), som sitter i kommunestyret i Bjugn, til Fosna-Folket.

- Kommunestyret har stemt for, men jeg deler ikke den oppfatninga selv. Det blir uansett spennende det som skjer frem mot Stortingets vedtak. Jeg håper på en Ørland-Bjugn-løsning, som er frivillig fra begge sider.

Det er Stortinget som skal avgjøre om det blir én eller fire Fosen-kommuner, den 8. juni.

- Jeg tror ikke Stortinget bestemmer seg for én kommune nå. Men uansett vil det jo bli forandringer. Jeg er opptatt av at det skal være en frivillig prosess, ikke en prosess preget av tvang.

Overrasket ordfører

Graneng er ikke den eneste som blir overrasket når han får høre tallene. Ordfører i Bjugn kommune, Ogne Undertun (Ap), må spørre opp igjen når han blir forelagt tallene over telefon.

- Jeg må si jeg er overrasket over de tallene. Jeg ville trodd at for og imot var mer likt. At det kanskje var flere som svarte vet ikke, sier han til Fosna-Folket.

- Hvorfor?

- Det handler litt om tempoet og hvor kort tid vi har snakket om én Fosen-kommune. Jeg hadde trodd det skulle vært jevnere.

Det er ingen annen Fosen-kommune som er så tydelig i sitt ja-ønske.

- I utgangspunktet mener jeg at én kommune er det beste alternativet, så jeg syns jo det er postivt at innbyggerne er enige. Det er ikke noe personlig ønske fra min side, men jeg tror at en sammenslåing til én kommune kan være med på å gi kommunen nye muligheter, sier Undertun.

31 prosent av de spurte er imot én Fosen-kommune. Det gjør Bjugn til den kommunen med lavest motstand til kommunesammenslåing til ett Fosen.

Fosna-Folket har valgt ikke å ta med Osen i undersøkelsen ettersom regjeringen samt Fylkesmannen og NIVI analyse har gitt uttrykk for at Osen uansett kan eller vil forbli én egen kommune i denne omgang, mens de andre Fosen-kommunene uansett løsning vil bli slått sammen med én eller flere kommuner.