-Det er godt for oss politikere å få hjelp til å se folkets mening så langt det lar seg gjøre i denne hasteprosessen, sier varaordfører i Ørland kommune, Finn Olav Odde.

Norfakta har på oppdrag fra Fosna-Folket spurt innbyggerne på Fosen om hva de mener om én Fosen-kommune. Et representativt utvalg på 255 personer i Ørland kommune spurt hva de mener Stortinget bør slå sammen hele Fosen til én kommune, eller ikke har gjort seg opp noen mening om spørsmålet, når de skal behandle saken 8. juni.

I kommunen er 45 prosent av det representative utvalget mot å danne Fosen kommune nå, 34 prosent er for og de resterende 22 prosentene av de spurte har ikke gjort seg opp noen mening. Feilmarginen for undersøkelsen er på rundt fire prosentpoeng.

-Tror folk er oppgitt

Senterpartipolitikeren tror at et så høyt tall som 22 prosent av de spurte fra Ørlandet ikke har tatt stilling i saken kommer av at folk begynner å bli oppgitt over kommunesammenslåing.

- Jeg tror det er mer frustrasjon som gjør at folk ikke gidder å engasjere seg lenger. Debatten frem og tilbake rundt kommunesammenslåing har gått i mange år nå. Det er nok, sier Odde.

Han er glad for at Ørland sier så klart nei.

- Jeg er glad folket er så klart mot. Den siste runden med tre uker for å bestemme oss om Fosen kommune forteller mye mer om regjeringen enn om hva som er beste løsning på kommunestrukturen på Fosen. Om vi hadde fått tid til å ha en god prosess med demokratisk involvering der folk fikk uttale seg ville det kanskje vært noe annet, sier Odde.

Han sier han er litt overrasket over at så mange som 34 prosent av ørlendingene er for å gå inn i Fosen kommune nå, men er mer glad for et så tydelig nei.

Kan handle om alternativene

Opposisjonsleder i Ørland, Knut Ring (Ap) tror at oppslutningen om Fosen kommune selv uten innbyggerinvolvering og med en kort tidsfrist på prosessen, kan komme av alternativene i spørreundersøkelsen.

- De som sier ja til Fosen kommune kan også signalisere svar rundt andre alternativ. Om et annet alternativ hadde vært om man hadde sagt ja eller nei til en sammenslåing mellom Ørland og Bjugn, tror jeg oppslutningen for Fosen kommune ville vært vesentlig lavere, sier Ring.

Han tror meningsmålingen i regi av Fylkesmannen, der nesten 80 prosent av ørlendingene var for å slå sammen Ørland og Bjugn står ved lag i dag.

- Det er nok helst det alternativet ørlendinger støtter. Når jeg snakker med folk rundt meg er det mange som sier de er lei eller at Fosen som en kommune blir for stort. Andre vil at vi slår oss sammen så fort som mulig så vi blir ferdige med hele diskusjonen, sier Ring.

Ikke automatisk oppløsning

Signalene fra Bjugn kommune er at de vil be om å få opphevet en tvangssammenslåing mellom Bjugn og Ørland, som er det andre alternativet for de to kommunene om det ikke Stortinget vedtar Fosen kommune i juni.

Ring sier det ikke nødvendigvis er noen automatikk i at en tvangssammenslåing blir opphevet dersom det kommer et maktskifte etter høstens stortingsvalg.

- Arbeiderpartiet har sagt at de ikke vil gå med på tvang i kommunesammenslåing, og at Stortinget skal se på hvilke alternativ som er best for de ulike regionene. Det er ikke noen automatikk i at alle tvangssammenslåingene oppheves. Det er Stortinget som bestemmer, sier han.

- Hastverk er lastverk sies det ofte. Jeg tror ikke ørlendingene ønsker tvang, og heller vil løse strukturreformen på egenhånd. Uansett når pisken kommer frem, blir ikke prosessen god, sier Knut Ring.