Norfakta har på vegne av Fosna-Folket utført en meningsmåling om hva innbyggerne mener om én kommune på Fosen. Spørsmålet var som følger:

«Stortinget skal behandle kommunereformen den 8. juni. Er du for eller imot at Stortinget vedtar å slå sammen hele Fosen, altså kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Leksvik, Åfjord og Roan til én kommune, eller har du ikke gjort deg opp noen mening om dette spørsmålet?»

Les mer:

45 prosent mot

På hele Fosen var resultatet ganske jevnt. 38 prosent svarte at de er for at Stortinget vedtar å slå sammen hele Fosen nå, mens 42 prosent var imot. De øvrige hadde ikke gjort seg opp noen mening. I Rissa svarte 45 prosent at de er imot, mens 35 prosent svarte at de er for. Resten svarte at de ikke hadde tatt noe klart standpunkt.

- Modningsprosess

Ordfører Ove Vollan (H) viser til innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført på Fosen høsten 2014.

- Da sa 26 prosent av rissværingene at de ønsket én kommune på Fosen. I den undersøkelsen var det ingen «ingen mening»-andel. Dersom man tar bort «ingen mening»-andelen fra undersøkelsen dere har gjort, er det 44 prosent som sier de er for og resten er imot. Det er en modningsprosess på Fosen. Men det går i retning av at flere ser at Fosen som én kommune er en god idé. Det har tydeligvis skjedd en del i Rissa kommune siden 2014 også, sier han.

Vollan oppfordrer nok en gang Stortinget til ikke å dele inn Fosen i fire når saken behandles 8. juni.

- Regionrådet har vært tydelig på at vi ikke ønsker tvang. Vi ønsker å få fred og ro til å jobbe videre for et godt samarbeid på Fosen, sier han.

Neppe én Fosen-kommune

Kommunestyrene på Fosen behandlet saken om én Fosen-kommune den 10. og 11. mai. Bjugn og Åfjord sa ja, mens resten i praksis sa nei. Leksvik og Rissa avslo ikke én Fosen-kommune som den fremtidige løsningen, men ba om å bli fredet til etter at Indre Fosen kommune er etablert.

Stortinget behandlet kommunereformen den 8. juni. Etter det Fosna-Folket kjenner til, er det ikke flertall for å vedta én Fosen-kommune. Det ligger an til en firedeling av Fosen med sammenslåing av Rissa og Leksvik, Åfjord og Roan, tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn, mens Osen forblir egen kommune.

Les mer:

Rissa-politikerne behandlet saken om én Fosen-kommune den 11. mai. Vedtaket var i praksis ett nei, men døra holdes på gløtt for en fremtidig Fosen kommune. Foto: Alexander Killingberg