Hele 55 prosent av innbyggerne sier de er imot at Stortinget den 8. juni vedtar å slå sammen hele Fosen til én kommune. Det går frem av en opinionsmåling Norfakta har utført på vegne av Fosna-Folket.

Jevnt på hele Fosen

Spørsmålet innbyggerne svarte på var formulert slik:

«Stortinget skal behandle kommunereformen den 8. juni. Er du for eller imot at Stortinget vedtar å slå sammen hele Fosen, altså kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Leksvik, Åfjord og Roan til én kommune, eller har du ikke gjort deg opp noen mening om dette spørsmålet?»

På hele Fosen var resultatet ganske jevnt. 38 prosent svarte at de er for at Stortinget vedtar å slå sammen hele Fosen nå, mens 42 prosent var imot. De øvrige hadde ikke gjort seg opp noen mening.

Klart nei

I Leksvik er altså flertallet av innbyggerne tydelige på at én Fosen-kommune er en dårlig idé nå. 55 prosent er imot at Stortinget vedtar Fosen kommune nå, mens 27 prosent sier de er for. Resten har ikke gjort seg opp noen mening.

- Passer dårlig

Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) er ikke overrasket over svarene fra innbyggerne.

- Vi er midt i en sammenslåingsprosess med Rissa. Jeg tror innbyggerne er opptatt av at vi skal få sluttført den prosessen. Tidspunktet for en ny runde passer dårlig. Manglende involvering av innbyggerne og kort tid har kanskje også hatt betydning. Så føler nok også leksværingene sterk tilknytning både mot Trondheim og mot Innherred, og kanskje mindre utover Fosen. Det kan ha påvirket resultatet. Det er også usikkerhet knyttet til hvilke funksjoner som hadde blitt liggende i Leksvika dersom hele Fosen hadde blitt én kommune, sier han.

Neppe én Fosen-kommune

Kommunestyrene på Fosen behandlet saken om én Fosen-kommune den 10. og 11. mai. Bjugn og Åfjord sa ja, mens resten i praksis sa nei. Leksvik og Rissa avslo ikke én Fosen-kommune som den fremtidige løsningen, men ba om å bli fredet til etter at Indre Fosen kommune er etablert.

Stortinget behandlet kommunereformen den 8. juni. Etter det Fosna-Folket kjenner til, er det ikke flertall for å vedta én Fosen-kommune. Det ligger an til en firedeling av Fosen med sammenslåing av Rissa og Leksvik, Åfjord og Roan, tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn, mens Osen forblir egen kommune.

Les mer: