Av de tolv elevene er det tre som allerede er ute i arbeid. Arbeidsplassene er ikke bare i lokalsamfunnet på Fosen, men i hele landet.  Fire elever fra skolen går til Forsvaret.

– Forsvaret tok inn fire lærlinger i fjor og det samme gjør de i år, sier Pål Berg Ulseth.

Han har sjøl arbeidet i Forsvaret, og viser til at den lokale rekrutteringa har vært viktig for drifta av Ørland flystasjon.

– Mange av dem som utgjør stammen blant dem som arbeider med elektronikk ved flystasjonen er rekruttert lokalt, sier Ulset.

Hele landet

Før jul var det på trappene å redusere studietilbudet ved Fosen videregående skole. Det som lærerne mener er gledelig er at det likevel ikke har vært så stor overproduksjon innen faget som noen hadde fryktet.

– Vi har hatt firma som har ringt etter folk, sier Ulset.

Da fylkestinget var samlet før jul, ble det likevel bestemt at en skulle lyse ut plassene ved skolen. Rekrutteringa av elever har vært bra. På førsteåret har det vært 26 såkalte primærsøkere. Det er dem med krav på plass. Med alle søkere til sammne er det 33  som har søkt i inneværende år.

NRK Tyholt

Håvar Skogen fra Bjugn er en av dem som er særs fornøyd med sin lærlingplass. Han skal til NRK på Tyholt. Der skal han drive med vedlikehold og reparasjon av utstyr.

– Vi får også være med ut og produsere TV og radio, sier Skogen.

Ute i felten vil de være med på å rigge opp og ned radiostudio. Skogen er første lærling de tar innpå noen år. Den forrige var også fra Fosen videregående skole og fikk blant annet være med på «Ikke gjør dette hjemme».

Cyberlærling

Aleksander Moan fra Agdenes og Trondheim har fått seg plass som cyberlærling i Forsvaret. Dette er en ordning med førstegangstjeneste med lærlingtid.

– Jeg kan tenke meg å verve meg i Forsvaret, sier Moan.

Ulset sier Forsvaret ennå har folk fra det som var den gamle elmeklinja ved yrkesskolen.

– De som er rekruttert lokalt er stabil arbeidskraft, sier Ulset.

Likevel har ikke Forsvaret hatt spesielt fokus på lokal rekruttering. Han mener et samarbeid gagner begge parter.

– De trenger lærlinger, vi trenger lærlingplasser.

Lager bomstasjonsdeler

NOKA er en trondheimsbedrift som mellom annet produserer innmat i det som er bomstasjoner. Victoria Mandal fra Vallersund har fått seg lærlingplass her. Jobben hennes vil bli å lodde små komponenter.

– Etter hvert vil hun få et sertifikat i lodding, sier lærer Børge Mohus.

Sebastian Hedel er en av dem som reiser ut av fylket.

– Jeg begynner hos Nextron i Oslo – de er en serverleverandør. Jeg skal arbeide med å produsere og klargjøre serverne, sier Hedel. De bygger komplette enheter som sendes til kundene.

Stiftsstaden

Joakim Bye fra Trondheim skal tilbake til heimbyen og begynne hos NTNU på Gløshaugen.

– En del av jobben blir å hjelpe studenter med å teste prototyper, forteller Bye.

Noe av dette arbeidet blir gjort på 3-D-printer. Dette er printere som ved hjelp av avansert datateknologi printer ut tredimensjonale plastprodukter av nær sagt alle slag. Skolen har kjøpt en slik printer som elevene har fått prøve seg på. Elevene får i det hele tatt lov til å prøve seg på ganske mye den tida de er på skolen.

– Vi prøver å være så allsidige som mulig, sier Ulset.