Mælan hadde nylig tilsyn ved skolen, og det var flere punkter som ble påpekt under tilsynet.

– Det foregår et arbeid med utbedring, men så langt har jeg ikke fått noen plan over det som skal gjøres og når, sier Mælan.

Tidsfrister

Det er Trøndelag fylke som skoleeier som har ansvar for at bygningene har en standard som er i tråd med kravene. I et brev til Folkehelse Fosen skriver eiendomsforvalter Esben Bakke Kristiansen at flere av de forhold som påpekes skal utbedres i samband med helhetlig på renovering av skolen. Mælan påpeker likevel at skolen må være bra nok inntil dette er gjennomført. Hun har bedt om ei tidsplan for gjennomføring, og ei liste over eventuelle avbøtende tiltak i mellomtida.

HMS

Blant de forhold Mælan har satt fingeren på er det belysning i lokalene.  Her påpekes at kritiske steder må ha godt nok lys snarest mulig. Eiendomsforvalter kan opplyse at det er en egen person er dedikert til dette med lys. Trøndelag Fylkeskommune har en egen ansatt med dette som arbeidsfelt. Vedkommende er satt på saken og vil ta en befaring og komme med en tiltaksplan.

På punktet om lydforhold, dette er snakk om skolekjøkken, har skoleeier sett behovet for rask utbedring. Her er det montert lyddempende plater i himlinga.

Det er registrert svevestøv. Her ber Folkehelse Fosen også om å få vite hvilke åtgjerder som skal treffes og når.

– Vi holder på med en total gjennomgang av bygg 01 (bygg C). Her vil det bli utført store endringer og utbedringer, skriver eiendomsforvalteren.