I slutten av april besluttet politikerne i Bjugn at kommunens nye ungdomsskole skal bygges på Toppen-tomta over Botngård skole. Tomta er også kjent som Alf Nebbs gate 11.

Ikke avgjort

Det røde bygget som står på deler av tomta i dag huser SFO og 1. trinn ved Botngård skole. Det er foreløpig ikke avgjort om dette bygget skal rives.

– Det vet vi ikke ennå. Det politiske vedtaket sier at skolen skal bygges på Toppen-tomta, men det innebærer ikke nødvendigvis at vi må rive før byggestart. Teoretisk sett kan man klare å ha en løsning der den nye skolen bygges uten at man behøver å rive Toppen-bygget, sier kommunalsjef for oppvekst, Kjetil By Rise.

Den nye skolen skal etter planen være ferdigbygd og klar til skolestart i 2020.

Ser på alternativer

– Men vi ser også på alternative løsninger dersom vi blir nødt til å rive bygget for å bygge den nye skolen. Jeg kan ikke forskuttere noe, men vi har tilgjengelige lokaler eksempelvis i internatbyggene ved Fosen videregående skole. Det kan også være aktuelt å sette opp et midlertidig bygg, sier kommunalsjefen.

Han påpeker at det vil være mest naturlig å flytte et av ungdomstrinnene over på andre siden av veien av Alf Nebbs, i stedet for førsteklassingene – dersom det skal bli aktuelt.

– Dette er noe vi må se nærmere på etter hvert, sier han.

Kommunalsjef for oppvekst i Bjugn kommune, Kjetil By Rise. Foto: Ina Marie Haugen

Anbud på pris og design

Bjugn kommune er nå inne i den tekniske delen av prosjektet med å bygge ny ungdomsskole. Anbud på pris og design skal legges ut på Doffin, som er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

– Der henvender vi oss til entreprenører, arkitekter og landskapsarkitekter, sier prosjektleder Kjell Kvam.

– Vinneren av anbudskonkurransen må kunne tegne en god skole til riktig pris, samt kunne dokumentere godt samarbeid, sier Kvam.

Vekstkommune

Den nye ungdomsskolen vil ha plass til 240 elever.

– Vi bygger den nye skolen for 80 elever på hvert trinn. Den skal være dimensjonert slik at vi kan vokse med cirka 20 prosent på hvert trinn. Da tror vi at behovet er dekket i overskuelig framtid, sier By Rise.

Ansatte og andre brukere av skolen skal involveres i utforminga av selve innholdet i skolen, sier kommunalsjefen. Byggestart er skissert til mai neste år.