Vekstbedriften Fosen Vekst AS er tiltaksarrangør for NAV, Åfjord og Osen kommuner, i tillegg til at de samarbeider med videregående skole. I Osen har selskapet en egen avdeling som driver med produksjon av ulike treprodukter.

9.juni arrangeres det i forbindelse med jubileet åpen dag hos Fosen Vekst, i tilknytning til familiedagen på Monstad.

Bilverksted og bilpleie

Mangfold, og muligheten for den enkelte til å få prøve seg på flere arenaer spiller en stor rolle for bedriften. En arena som blir stadig mer populær og som kundene benytter seg av nå som sommersesongen er i full anmarsj, er verkstedet med bilpleie.

Utplasseringselev Kent Robin Skorstad (17) og arbeidsleder/veileder Nils Monstad er i full gang med bilpleie for en kunde, og monterer et sidespeil da Fosna-Folket stikker innom.

For Kent Robin som går med tanker om å fortsette med denne type jobb, er det kjekt å få muligheten til å prøve seg her.

- Jeg tenker på å bli mekaniker, eller racingsjåfør, forteller han.

- Trives godt

Lærekandidatene får skru på egne biler. I nabogarasjen skrur Kristoffer Skevik Lysholm (23) på sin egen bil akkurat nå. Han forteller at det er økende pågang på bilpleie nå som vinteren for alvor har sluppet taket.

Kristoffer Skevik Lysholm trives godt med å skru bil. Foto: Siri Wold

- Jeg trives godt her. Vi har litt forskjellige oppdrag for kundene, akkurat nå er det ganske rolig så jeg skrur litt på min egen bil. Men vi merker pågangen mer nå som det er blitt vår og sommeren er på vei, sier han.

På vedsentralen kappes det ved, og det bindes også tau som skal brukes i skjellproduksjon. Inne på vaskeriet er Silje Sandmo (44) i full gang med dagens gjøremål.

Silje Sandmo trives godt på jobben, mye på grunn av de varierte arbeidsoppggavene og de gode kollegene. Foto: Siri Wold

Gode kolleger og varierte arbeidsoppgaver gjør at hun trives godt:

- Jeg har vært her lenge. Jeg har det bra her, og har veldig gode kolleger. Jeg gjør alt mulig; vasker, ruller og renser. Det er variert arbeid, og jeg slipper å kjede meg. Gjengen her har godt humør, og det er en kjempefin arbeidsplass, forteller hun.

Anders Flenstad og Trine Simavik nikker bekreftende.

- Jeg har tidligere jobbet som bilpleier, men har nå startet på vaskeriet, forklarer Flenstad.

Trine Simavik og Anders Flenstad i full gang med arbeidsdagen på vaskeriet. Foto: Siri Wold

Miljøstasjon og trening

Fosen Vekst produserer også paller, og bemanner miljøstasjonene både i Åfjord og i Osen.

I de ulike tiltakene er det også rom for trening i arbeidstida, noe Terje Johnsen benytter seg av da Fosna-Folket titter innom treningsrommet.

- Jeg trener jevnlig hver uke, sier han smilende fra tredemølla før han tar på ørepluggene og fortsetter økta.

Terje Johnsen benytter anledningen til å trene i arbeidstida. Foto: Siri Wold

- Noe for enhver

- Variert arbeid, og det å kunne tilby noe for enhver er viktig. Vi er nødt til å ha det, forteller daglig leder Marit Vaarheim, som nylig tok over stafettpinnen etter Odd Bratland.

NAV stiller stadig større krav til at den enkelte kommer seg over i ordinært arbeid, og for mange skal arbeidsplassen hos Fosen Vekst være et skritt på veien videre, forklarer hun.

Marit Vaarheim har tatt over stafettpinnen etter Odd Bratland. Foto: Siri Wold

Bedriften er heleid av Åfjord kommune. Det som i dag er Fosen Vekst AS ble etablert i starten av 1988, under firmanavnet ASVO Servicesenter AS. Selskapet ble godkjent med fem tiltaksplasser i tiltaket Varig Tilrettelagt arbeid, VTA og startet sin virksomhet med overtakelse av kommunalt institusjonsvaskeri ved Åfjord helsesenter.

- Det startet med vaskeri, og så ballet det på seg, sier Odd Bratland som har vært med fra begynnelsen.

- Senere kom det jevnlige utvidelser av VTA-tiltaket frem til vi i 2005 fikk de fem siste og avdelingen i Osen ble etablert. Da var vi oppe i 22 tiltaksplasser i VTA, forteller Bratland.

Tilrettelagte opplæringstjenester

Senere samme år ble bedriften godkjent tiltaksarrangør for arbeidsmarkedstiltakene avklaring i skjermet virksomhet, AVKS og arbeid med bistand. Det ble også startet levering og salg av tilrettelagte opplæringstjenester til videregående skole, hvor praktisk læring og teori gikk hånd i hånd.

På det meste hadde selskapet fire arbeidsmarkedstiltak utenom VTA, og var oppe i 57 tiltaksplasser, kommunale tiltaksplasser og tilrettelagt opplæring for elever i videregående skole inkludert.

Anne Fagervold er veileder ved vaskeriet. Foto: Siri Wold

Reduserte tiltaksplasser

- Vi hadde en meget kompetent stab av veiledere og en sterk mulighet for tiltakskjeding. Et skår i gleden var at NAV fylket reduserte med én tiltaksplass VTA i 2012, og ytterligere en i 2013, forteller Bratland.

Etter hvert registrerte bedriften økende tendenser til at såkalte skjermede tiltak ble konkurranseutsatt og lagt ut på anbud. Fosen Vekst AS leverte sitt første anbud våren 2012, på tiltaket oppfølging, et attraktivt attføringstiltak.

- Det ble en arbeidsom og krevende affære for en liten bedrift, men en svært positiv og lærerik opplevelse, forteller Bratland.

Konkurranseutsetting

Selskapet vant anbudet. Siden tendensen gikk i retning av konkurranseutsetting av tiltak, valgte Fosen Vekst samtidig rent strategisk å bli med ved etablering av det felles attføringsselskapet Arbeidskompetanse AS. Det lå en stor usikkerhet omkring størrelsen på anbudssonene.

- Hver for oss hadde vi ikke kapasitet til å dekke større soner enn eget område. Sammen kunne vi gjennom Arbeidskompetanse dekke det meste av det som da var Sør-Trøndelag, utenom Trondheim.

Konkurranseutsetting av skjermede tiltak skjøt fart våren 2015, samtidig som det skjedde en sammenslåing av tiltak. Fosen Vekst leverte anbud gjennom Arbeidskompetanse på de sammenslåtte tiltakene avklaring og oppfølging, men tapte. To store aktører vant alle anbudene i fylket. Fosen Vekst måtte nedbemanne og avvikle tre arbeidsmarkedstiltak ved årsskiftet 2015/2016.

I horisonten ses ikke annet enn at konkurranseutsetting av arbeidsmarkedstiltak er kommet for å bli. Fosen Vekst har ambisjoner om å være den foretrukne leverandør av arbeidsmarkedstiltak på Nord-Fosen.

Vil levere anbud

- Det innebærer at selskapet igjen vil levere anbud på slike tiltak når den tid kommer, sier Bratland.

Selv om et anbud er vunnet er det ingen garanti for at NAV faktisk kjøper den kapasitet som er antydet ved anbudsutlysning. Kravet til omstillingsevne har økt betraktelig.

Vaarheim er tydelig på at det ordinære arbeidslivet kan være tøft, og at et tett samarbeid med næringslivet er helt nødvendig for å lykkes.

- Utfordringer

Det vil alltid være en gruppe som ikke kan nyttiggjøre seg de tradisjonelle arbeidsmarkedstiltakene og som uten lavterskeltilbud vil måtte leve i utenforskap. Fosen Vekst ønsker å være en samfunnsaktør som også ivaretar denne gruppen. Det krever økonomi fra kommunene og at det er villighet til kjøp av slike tjenester.

Konkurranseutsetting av arbeidsmarkedstiltak har medført en økt risiko for Fosen Vekst som tiltaksarrangør. Det er ingen garanti for at selskapet vinner anbud, og denne usikkerheten i arbeidsmarkedspolitikken gjør at Fosen Vekst ser seg om etter andre markeder, flere ben å stå på.

- Vi trenger næringslivet for å finne de rette plassene slik at folk kan få prøvd seg i ulike arenaer. Vi har store utfordringer foran oss, og det kan også gå på bekostning av trygge, varige arbeidsplasser, forteller Vaarheim.