Fylkesrådmannens innstilling er en prosjektramme på 56,5 millioner kroner, inkludert merverdighetsavgift.

Lån

Kostnader til erverv av tomt, sanering, regulering, prosjektering og gjennomføring av konkurranser og tiltak inngår i den samlede prosjektrammen på 56,5 millioner kroner.

Det samme gjør Indre Fosen kommune sitt bidrag (18 mill. red.anm.)

Summen skal dekkes av låneopptak.

Ferdig 2022

Det var i april i år at fylkestinget behandlet saken om lokalisering av videregående skole i Indre Fosen.

På dette møtet ble det blant annet vedtatt at skolen skal bygges i Vanvikan, og at den planlegges ferdigstilt til skolestart 2022.

Den skal bygges ved dagens småbåt- og hurtigbåthavn i Vanvikan.

LES OGSÅ: Allerede i høst starter arbeidet med ny skole

- Vet lite

Leder i Vanvikan Båtforening, Egil Johansen, sier de vet lite om hva som skjer med båthavna og hvorden det blir for båteierne framover.

- Vi har et klubbhus, det vet vi kommunen har bedt om takst på. Noe som er gjort, men vi vet ikke resultatet av taksten, sier Johansen.

Småbåthavna i Vanvikan har litt over 40 båtplasser.

- Vi avventer situasjonen, og regner med å få en henvendelse fra kommunen med et tilbud vi må ta stilling til. Så blir det vel forhandlinger ut fra det, sier Johansen.

Felles organisasjon

Den nye videregående skolen skal ha en elevkapasitet på 300 plasser fordelt på studieforberedende og yrkesfaglig opplæringstilbud.

LES OGSÅ: Rigmor jubler etter flere år på pinebenken

Leksvik videregående skole og Rissa videregående skole slås organisatorisk sammen innen utgangen av 2019. Felles rektor ansettes innen utgangen av 2018.

Planarbeidet for den nye skolen starter opp snarest.

Fylkesrådmannen bes legge fram en sak for fylkestinget om endelig investeringsramme og framdrift våren 2020.

Fremdriftsplan

Framdriften i saken har følgende milepæler:

August 2018 – oppstart prosjektutvikling

Høst-vinter 2018 – ferdig sentrumsplan for Vanvikan

Vår 2019 – ferdig reguleringsplan

Vår 2019 – utfylling sjø ferdig

Høst 2019 – kontraktspart for gjennomføring av byggeprosjektet valgt

Vår 2020 – fastsetting av investeringsramme

Vår 2020  -  eksisterende bygg revet og tomta byggeklar

Vår 2020 - byggestart

August 2022 – ferdigstilt skole

Intensjonsavtale

Indre Fosen kommune har ansvaret for å erverve tomta og reguleringsarbeidet. Fylkeskommunen har ansvar for å gjøre tomta byggeklar.

Ansvarsforholdet og grensesnittet mellom Indre Fosen kommune og fylkeskommunen skal inngå i en intensjonsavtale som skal være klar i løpet av mai/juni. Den er ikke ferdig enda.