- Fakta er at Ørland ikke har vært på Robek de siste årene og sitter på ny infrastruktur. Det er ikke behov for ny skole, ny barnehage og så videre. Der føler vi at vi ikke kommer på det nivået der vi allerede burde vært uten nye bygg. Jeg tror skole og barnehage bør være kurant å bli enige om også i fellesnemnda, sier Arbeiderpartiets Anne Torill Rødsjø til resten av arbeidsutvalget for nye Ørland kommune tirsdag ettermiddag.

Fellesnemnda i mai administrasjonen om å se på hva som skulle til for at barn kan gå på skole og i barnehager på tvers av dagens kommune grense mellom Ørland og Bjugn.

I etterkant av møtet har diskusjonen om bygging av ny Botngård skole kommet på bordet igjen. Er det et prosjekt som hele den nye kommunen bør være involvert i før spaden settes i jorda?

- Var kommet langt

Arbeidsutvalgets leder, Ogne Undertun (Ap) sier til resten av politikerne i utvalget at han opplevde man hadde kommet ganske langt mot å enes før møtet i fellesnemnda.

- Det var snakk om enkelte unger som har spesielle behov og grunner for å fortsette å gå på samme skole eller i samme barnehage selv om de har skiftet side over kommunegrensa, sier han.

- Så kom forslaget om hvordan man skulle utrede dette i fellesnemnda som i praksis kunne åpne for fritt barnehage- og skolevalg over kommunegrensene. Det kan godt være at den nye kommunen lander på fritt skolevalg, men i dag drives begge kommunene etter et nærskoleprinsipp der man er fleksible i spesielle tilfeller, sier Undertun.

- Ekstremt vedtak

Undertun poengterer at en endring i prinsippet om hvordan man organiserer skolene sine vil ha omfattende konsekvenser for elever, foreldre, lærere, skoleledere og administrasjon.

- Å legge om hele skolen over en sommerferie vil være et ganske ekstremt vedtak, sier han.

- Jeg deler helt det synet. I denne saken er en fjær blitt til høns. Nå har vi fått en godt utredet sak for å se mot nye kretsgrenser og så videre. Den diskusjonen synes jeg er prematur, sier Einar Aaland (H).

- Større diskusjon

Det var Senterpartiets Finn Olav Odde (Sp) som kom med forslaget fellesnemnda gikk enstemmig inn for om hva administrasjonen skulle utrede. Han hadde meldt forfall til arbeidsutvalgsmøtet.

- Jeg oppfattet forslaget som begrunnet i unntakene. Vi kan ikke ha migrasjon fra en skole til en annen på grunn av attraktivitet enda. Det krever en mye større diskusjon, sier Tom Myrvold (H).

Partikollega Hilde Kristin Sandvik sier hun synes diskusjonen om en stor omlegging av oppvekstsektoren hører hjemme et annet sted.

- Vi har ulike grupper som skal se på organisering mot den nye kommunen, og vi har fagmiljø som ser på organisering. De må få gjøre ferdig jobben sin, sier hun.

Enige

Rødsjø oppsummerer at det virker som alle rundt bordet er enige i hvordan man bør gå frem rundt skole- og barnehageplasser til høsten.

- Det er ikke snakk om et helt fritt løp. Av diskusjonen ser jeg at vi egentlig er enige. Vi må få det på papiret så det blir entydig og gjennomførbart for de med spesielle grunner til å fortsette å gå i samme barnehage eller skole som de gjør i dag, sier hun.

Diskusjonen rundt hvilke retningslinjer man skal ha rundt store investeringer i dagens to kommuner før sammenslåingen tror politikere i arbeidsutvalget blir en viktig debatt i kommende fellesnemndsmøte.

- Jeg er helt overbevist om at den nye kommunen har behov for ungdomsskoler både i Brekstad og Botngård. Tjenestene i oppvekstsektoren må ligge nær der folk bor. Om tomter lagt ut for salg ikke har skoler og barnehager i nærområdene vil det være et stort minus. Det tror jeg vi er enige om, sier Rødsjø.

LES OGSÅKommuneøkonomi på Fosen Ny-rådmannen vil innføre lånestopp

Lik standard

Myrvold sier det vil være unaturlig med veldig ulik standard på tjenestene i en felles ny kommune.

-Når det går på skolestruktur i Ørland kommune i dag, har vi vært veldig bevisste på å ha så lik standard som mulig på skolene. Jeg kan ikke selv leve med en ny kommune der halve kommunen ikke har bygg som tilfredsstiller kravene. Jeg tror det vil falle naturlig hvor neste løft kommer i den nye kommunen, sier han.

- Det gjelder alle tjenesteområdene

Ugrei

Undertun sier diskusjonen rundt skole den siste uka har vært litt ugrei som den har fremgått av lokalavisa.

- Konklusjonen om å bruke ledig kapasitet og flytte elever har kanskje vært litt prematur. Man ble kanskje litt ivrige i formannskapet på Ørlandet der og da, sier han.

- Vi har snakket om ny ungomdsskole i Bjugn siden 2010. Det er en så stor utfordring at vi må bare håndtere den. Vi kan ikke vente til 2020, sier han.

Risiko

Arbeidsutvalget sender saken om skolevalg til behandling i fellesnemndas møte senere i juni.

Dagens to kommuner styrer selv sine tjenester. Det kan ikke fellesnemnda overstyre med mindre begge kommuner har delegert myndigheten til fellesorganet.

Undertun understreker at man må greie å bli enige i fellesnemnda slik at man fatter et godt vedtak som begge kommunene kan være enige i.

- Ellers risikerer vi å få et vedtak som én eller to kommuner ikke følger eller som ikke gjennomføres i administrasjonen. Det vil være uheldig, sier han.

- Jeg er helt enig. Det er det verste som kan skje, sier Tom Myrvold.

For at en eventuell ordning der enkeltelever kan få fortsette å gå på samme barnehage eller skole som i dag på tvers av kommunegrensen til høsten, må kommunepolitikerne bli enige i sitt siste fellesnemnds møte før sommeren senere i juni.