- Vi la ut neste steg i prosjekteringen for helsebygget på anbudet og trakk konkurransen etter at det ble reist spørsmål om beskrivelsen. Derfor ber vi om innspill på veien videre fra formannskapet, sier rådmann Arnfinn Brasø til formannskapet i Ørland kommune.

Under budsjettbehandlinga før nyttår bestemte kommunestyret i Ørland at de skal bruke en million kroner på neste steg i prosjekteringen av et nytt helsebygg i kommunen.

De ga en arbeidsgruppe et mandat for å utrede fremtidens behov før arkitektfirma skulle se på løsninger.

Nå stopper formannskapet videre arbeid med helsebygg før behovene for nye Ørland kommune i fellesskap er kartlagt.

- Mest uansvarlige

Kommuneøkonomien i dagens Ørland og Bjugn kommuner er presset. Slik Fosna-Folket tidligere har skrevet, viser en gjennomgang av økonomi-tallene for de to kommunene at den nye kommunen vil være helt i Norgestoppen hva angår kommunegjeld.

- Det mest uansvarlige vi kan gjøre etter gjennomgangen av kostra-tall vi fikk i fellesnemnda, er å lukke øynene og kjøre på med investeringer. Om vi ikke har mulighet til å bygge ny skole og nytt helsebygg til 4-500 millioner kroner, så er det ikke da. Da må vi se på alternativene, sier Roy Hoøen (Sp).

- Vi må være ansvarlige. Før vi lager et slott utpå her må vi vite hva behovet for nye Ørland kommune samlet er. Så kanskje nytt helsebygg må bygges i Bjugn for å tilfredsstille felles krav, hva vet jeg, sier han.

Status

Arbeidsgruppa for det nye helsebygget leverte fra seg sin ferdige rapport. Den kartlegger helsebehovene i dagens Ørland kommune inn i fremtiden. Mandatet kommunestyret ga til arbeidsgruppa var å se på behovene i dagens Ørland kommune, og så å involvere Bjugn i planprosessen videre.

- I neste runde ønsker vi å se på hele nye Ørland kommune for å vurdere innhold, behov og kapasitet kanskje 40 år frem i tid. Vi må se på strukturen i dag for å vurdere om vi skal ta strukturelle grep. Spørsmålet er hvordan vi skal gå videre, sier helsesjef Marit Ervik til formannskapet.

Begge veier

Arbeiderpartiets Knut Ring sier samarbeid og samhandling går begge veier.

- Jeg synes det er strålende at senterpartiet har endret syn på samarbeid etter at de ikke ønsket å utrede fellesløsninger for brannstasjoner i fellesnemnda. Det snakker for seg når man er bedt Bjugn om å holde seg unna enkelte prosjekter i dagens Ørland, sier han.

- Jeg ønsker fortest mulig at vi får opp skole og helse som tema i fellesnemnda så vi kan legge våre planer sammen. Vi må få til dialog. Det er vi som må gjøre det, ingen andre, sier Ring.

- Forferdelig dårlig

Hilde Kristin Sandvik (H) har ledet arbeidsgruppa for det nye helsebygget.

- Jeg er helt enig i at vi må se den nye kommunens behov i sammenheng. Byggmassen i dag er forferdelig dårlig. Vi vet det foregår en prosess i forbindelse med støyisolering siden helsesenteret ligger i støysonen rundt Ørland flystasjon, sier hun.

- Jeg er redd prosessen med helsebygg blir utsatt mange år. Vi har holdt på med prosessen i ti-femten år allerede. Hvordan får vi fortgang i det? Muggsopp og vannlekkasjer er ikke godt nok for de ansatte og beboerne, sier Sandvik.

-Stoppe og tenke

Varaordfører Finn Olav Odde (Sp) sier man må få kartlagt behovene i Bjugn selv om det gjør at man stopper litt opp for å tenke nå.

- Det taper vi ikke mye tid på, og det er veldig viktig for å ende opp med best mulig løsning, sier han.

- Helse er ikke høyest prioritert i Ørland kommune. Ikke eldre heller. Vi kan gjerne ta Bjugn med på prosessen, men vi må få fortgang på hvordan vi skal styrke tilbudet for de det gjelder, sier Bjørnar Dahlberg (Frp).

Veien videre

Politikerne stadfestet for administrasjonen hvilken kurs de ser for seg videre.

Administrasjonen tar kontakt med Bjugn for å prøve å kartlegge felles behov og se på hva som kan samlokaliseres, og hva som er best for den nye kommunen.

Så fortsetter prosjekteringen. Den vil blant annet kartlegge hvor mye det vil koste å ruste opp helse- og omsorgsfasilitetene etter behov.

- Så kan vi ta stilling til hva vi har råd til når vi vet hva det koster, sier Hilde Kristin Sandvik.