- Jeg vil presisere at det vi ser på utelukkende gjelder muligheten for å søke på skole- og barnehageplasser i søsterkommunen mot neste skoleår. En viktig del av det er å gå gjennom dagens kapasitet, sier oppvekstsjef Odd-Erik Røstad til formannskapet i Ørland kommune.

Men det var fremtidig skolestruktur i felles kommune ble et viktig tema for politikerne.

Tallene oppvekstsjefen presenterte viser ledige skoleplasser både i Bjugn og Ørland i dag.

Det gjør at Ørlandspolitikerne stiller spørsmål om behovet for en ny skole i Botngård.

-Ledige skoleplasser

I slutten av mai gikk fellesnemnda for nye Ørland kommune enstemmig inn for å utrede samarbeid i oppvekstsektoren allerede fra høsten av. Det gjør at innbyggere som har flyttet mellom de to kommunene kanskje får mulighet til å fortsette på skole og i barnehage som de gjør i dag.

- Med et forsiktig anslag har vi plass til 50 flere elever på Opphaug skole i tillegg til dagens 190 elever. Det er plass til cirka 80 elever til på Ørland ungdomsskole, og minst 60 ytterligere elever på Brekstad barneskole, sier Røstad til politikerne.

- I Bjugn er det 30 elevplasser ledig på Botngård skole med forbehold om at Fagerenget montessoriskole starter opp. I tillegg er det plass til 35 til på Vallersund oppvekstsenter. Vi tåler en elevtallsvekst på 265 fremover uten å øke skolekapasiteten i nye Ørland kommune. Det er verdt å merke seg, sier oppvekstsjefen.

Fremtiden

I arbeidet med et saksframlegg for arbeidsutvalget og fellesnemnda, sier Røstad at den forventede økningen i antall elever frem til 2030 er på 20 prosent.

- Dagens kapasitet tåler 22 prosent vekst. Vi har plass til over 1400 elever totalt, og har i dag 1170 til sammen, sier han.

- Det vil påvirke diskusjonen om man skal bygge ny skole. Det er viktig at vi kommer i dialog, sier ordfører Tom Myrvold (H).

- Administrasjonene uenige

Oppvekstsjefen sier ved første kontakt at administrasjonen i Bjugn ikke virket interesserte i å jobbe med saken sammen.

- Det kan se ut som de har tatt en runde til politisk. Først denne uka har vi begynt å jobbe sammen mot saksframlegget, sier Røstad.

- Vi klarer sannsynligvis ikke å bli enige om et omforent saksframlegg der administrasjonen i Bjugn og i Ørland kommer med en felles anbefaling. Trolig vil vi legge frem meningen fra hver administrasjon separat, sier han.

- Det går ikke an. Dette må opp i fellesnemnda. Politikerne ga et tydelig signal om å se på mulighetene for samordning fra høsten av, sier Myrvold.

- Vet ikke størrelsen

Det opplyses i møtet om at den nye skolen i Botngård legges ut på offentlig anbud i løpet av kommende uke. Røstad opplyser at han ikke har fått henvendelser i den anledningen fra Bjugn.

- Jeg aner ikke noe om hvordan de dimensjonerer den nye skolen, sier han til politikerne i Bjugn.

- Overkapasitet

Senterpartiets Roy Hoøen sier man må vurdere skolekretsene i den nye kommunen før skolestart 2019.

- Det er for sent for kommende skoleår, men vi må sikre fremtiden. Jeg blir forbauset når jeg får høre at administrasjonen i Bjugn ikke vil samarbeide om dette. Vi er bare nødt til å samarbeide. Vi har en overkapasitet i dag på skole, både i Ørland og Bjugn, sier han.

- Sammen

Det var varaordfører Finn Olav Odde som ba fellesnemnda om man kunne se på samkjøring i både skole og oppvekst.

- Det er kjempebra at man har fått frem så mye informasjon så tidlig. Dette viser hvor viktig det er at vi samarbeider på tvers av dagens kommunegrense. Vi må diskutere fremtidige investeringer sammen, sier han.

Barnehage

Også på barnehagefronten viser tallene oppvekstsjefen opererer med at det er ledig kapasitet i begge dagens kommuner.

- Man regner storbarnsplasser i barnehagen. Med flere barn under 3 år blir det plass til litt færre. I Bjugn har man 44 ledige plasser fra august av. På Ørlandet har vi rundt 50 plasser ledige i Borgen barnehage, rundt 40 i Futura barnehage og rundt 20 barnehageplasser i det private. Samtidig har private barnehager areal til flere plasser men ikke driftstilskudd for dem, sier Røstad.

Fritt valg?

I dag er det mulig å søke fritt på barnehageplasser i private barnehager på tvers av kommunegrensene, men det samme gjelder ikke i de kommunale barnehagene.

- Jeg vet om et par tilfeller der man flytter fra Ørland til Bjugn, og motsatt, og ønsker at barna kan fortsette i den barnehagen de går i i dag, sier Røstad.

Kommunen får tilskudd fra staten til hvert barn som bor hos dem, mens kommunen de har barnehageplassen i vil få utgiftene.

- Vi skal ha full forståelse for de signalene jeg har fått fra Bjugn at dette handler om kostnader. Det må være snakk om et bytteforhold slik at økonomifordelingen blir rettferdig. Her må begge parter føle at man finner en god løsning, sier Knut Ring (Ap).

- Jeg synes det er viktig at vi får diskutert dette i fellesnemnda sammen, sier han.

- Ikke kommentere

Det er Emil Raaen som er prosjektleder for kommunesammenslåingen. Dermed er det han som utarbeider saksframleggene når politikerne i Bjugn og Ørland møtes sammen.

- Jeg vil ikke kommentere innholdet i et saksframlegg før det er ferdig, sier han til Fosna-Folket i etterkant av møtet.

Dagens Botngård skole. Foto: Terje Dybvik