Firmaet GeoPhysix trålet området med Norsk Havservice sitt fartøy Triton. Oppdraget deres var på vegne av Fosenbrua å kartlegge de geologiske forholda på botn i terskelen i Stjørnfjorden og i Trondheimsfjorden.

– Formålet er å finne ut om det er mest hensiktsmessig å bygge bru eller en tunnel, sier Olav Ellevset i selskapet Fosenbrua.

Lydbølger ble skutt ned i sjøen på samme viset som oljeselkapene gjør når de leiter etter forekomster. Forskjellen er at det her brukes lettere utstyr.

– Dette er lett seismikk med forholdsvis svak lydkilde, sier Wåle.

Merarbeid

Innsamlingen av data er den første delen av undersøkelsen. Den foregikk ifølge Wale under flotte forhold. Særlig i Stjørnfjorden regner han med at de fikk et godt resultet. Der er det kun rundt 160 djupt vatn og en har heller ikke så mye løsmasser.

– Her har vi god kontroll på fjellet, sier han.

Når det gjelder resten av området på botn som er undersøkt, er de mer usikre.

– Der var det mer sedimenter og resultatene må tolkes grundigere, sier Wåle.

Rekkevidden

Wåle forklarer at de data som samles inn påvirkes av rekkevidden til lydbølgene. Den lette seismikken har ikke den samme kraften som det utstyres som brukes i offshore når en leier etter olje. Slikt utstyr kan komme på tale å hente inn seinere i samband med grundigere undersøkelser.

Wåle har ikke satt seg grundig inn i problematikken rundt bru kontra tunnel, og derfor vil han ikke uttale som akkurat dette aspektet.

– Vi hadde gode forhold, og regner med å ha hentet inn gode data, sier Wåle.

Tyngde

Firmaet geoPhysix har eksistert i snart 30 år, har fem ansatte og Wåle har vært med sia årtusenskiftet. De har vært involvert i forarbeidene til mange prosjekter. Oslofjordtunnelen er sannsynligvis det mest kjente av disse.

– Det vi har vært gjennom her er første fase, sier Wåle.

Trondheimsfjorden er den klart mest krevende av de to sjøstykkene som er undersøkt. Mellom Agdenes fyr og den andre sida er det smalest og størst sannsynlighet for å treffe på fjellgrunn. Her kan det være en fjordterskel eller en morene bestående av grus og stein. For å lage tunnel, må en ned i fast stein.

– Her er det farlig å si noe ennå. Det er et betydelig dyp, sier Wåle.

Har håp

Olav Ellevset sier at han har ei forhåpning om at en kan realisere prosjektet om en får ta finansieringa over 40 år. Nylig var han på et frokostseminar der en professor fra NTNU snakket om temaet. Han snakket om trender i verden, og det ga Ellevset håp om at de kan dra dette i land.

– Det er tydelig at vi er i tet med dette prosjektet, sier Ellevset.

På grunnlag av nye trafikkanalyser mener Ellevset at en skal kunne klare å finansiere prosjektet med bompenger og kunne overlevere det til fylket om 40 år, ferdig nedbetalt.

– Vi mener vi skal klare å komme under den billettprisen som er på ferga i dag, sier Ellevset.