Slik skal de unngå at rød støysone blir en «spøkelsesbygd»

Nå er Forsvarsbygg, Ørland kommune og berørte kommet i gang med hvordan man skal rive og sannere fraflyttede boliger i den røde støysonen.

Tunet på Melbu like ved den sivile lufthavna på Ørland ligger omkranset av et jorde på alle kanter. Ørland kommune, Forsvarsbygg og grunneierne ønsker å tilbakeføre området til landbruk igjen.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Dette er et trepartsforhold og et trepartssamarbeid. Vi kan få tre vinnere, eller risikerer at tre parter taper. Denne uka har vi hatt forhandlinger der vi har diskutert riving og sanering for fire pilot-eiendommer. Det ser ut som vi får til at det blir tre vinnere, sier Karl Erik Sørensen.