14. juni signerte FVS entreprenør og Forsvarsbygg kontrakt om utførelsen av støytiltak på 64 hus i støysonen rundt Ørland flystasjon.

Ifølge Forsvarsbygg, har kontrakten en verdi på 22,5 millioner kroner.

Tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastslått at Forsvarsbygg skal tilby støyreduserende tiltak til bygninger med støyfølsom bebyggelse i områder i tilknytning til Ørland flystasjon som har fått beregnet nytt lydnivå som følge av baseutvidelsen som overskrider et bestemt lydnivå.

Boligene som overstiger lydgrensene ligger i det som kalles gul støysone. Det ligger en ytterligere støysone over en høyre lydterskel innenfor, den røde støysonen. I den støysonen får boligeiere tilbud om at Forsvarsbygg kjøper boligen, eller støytiltak dersom de vil fortsette å bo i støysonen videre.

Erfaring

Fvs entreprenør har erfaring med hvordan det er å gjennomføre støytiltak i forbindelse med kampflyutbyggingen.

De fikk tilslag på den fjerde entreprisekontrakten i september i fjor. Det arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av høsten i år. Arbeidet med den nye støykontrakten skal ifølge en pressemelding fra Forsvarsbygg begynne allerede nå i juni.

Arbeidet med denne sjuende kontrakten skal være ferdig i august til neste år.

Status

Forsvarsbygg skriver i pressemeldingen at de per i dag har undersøkt omtrent 1200 boliger i støysonen for å se om de skal få tilbud om støytiltak.

- Om lag 800 til 1000 hus rundt Ørland flystasjon vil få tilbud om støytiltak og cirka 1300 vil få tilbud om undersøkelser, sier eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen, i pressemeldingen.

- Per i dag har cirka 1200 undersøkelser blitt utført og vi har fullført cirka 110 tiltak. Vi har inngått avtaler med cirka 500 huseiere om støytiltak og har prosjektert opp mot 700, sier han.