- Saken vår omtales som «katastrofehuset» innad i Støygruppa. Vi står frem med vår historie, ikke for å klage og snakke negativt: Huset vårt får et kjempeløft. Det er viktig at man følger med så man kan unngå kaoset frem til et godt resultat, sier Anja Hovde.

Hun og mannen Geir Yngves hus ble det aller første i den femte entreprisekontrakten for støytiltak rundt Ørland flystasjon.

Arbeidet på huset skulle ta godt under tre uker. Det har tatt tre måneder, med fuktskader, oljesøl, og dobbeltarbeid etter feil.

Ble Norgeshistoriens største støykontrakt rett og slett for stor?

Dårlig start

Familien Hovde er positive til at kampflybasen havnet på Ørlandet. De føler seg heldige etter at de får høre at Forsvarsbygg skal skifte bordkledning på tre av fire vegger, og de fleste av vinduene i huset. Staten tar regningen siden støyen inne i huset beregnes å bli så stor som følge av de nye F-35 kampflyene og dobbelt så mange flyvinger enn i dag.

- Vi er heldige og resultatet nå som nesten alt er ferdig blir flott. Men prosessen har vært kaos helt fra starten av, sier Anja.

Det er september. Både hun og Geir Yngve jobber hjemmefra på gården i den gule støysonen. De gjør seg klare til en ukes ferie.

- Samme dag som vi skal reise får vi en tjukk blekke fra Forsvarsbygg i posten. Det er kontrakten for arbeidet som skal utføres på huset, sier Anja.

Det viser seg at Forsvarsbygg ikke har epostadresse til huseierne, uten at familien Hovde har registrert hvor de skulle meldt den inn. Derfor kommer papirene i posten, og senere.

- Dagen vi kom hjem var den aller siste dagen å få et eget møte med Forsvarsbygg. Dermed måtte vi bruke deler av ferien på å forberede oss, for eksempel for å snakke med Støygruppa. Vi ba om utsettelse et par dager. Hele prosessen begynte på feil fot. Om vi ble møtt med forståelse og respekt, at det var der man begynte, så hadde Forsvarsbygg kommet mye lenger, sier Geir Yngve.

De fikk ikke utsettelse fra Forsvarsbygg fordi de var på ferie.

- Vi fikk høre at Forsvarsbygg ikke deler synet på at vi fikk kort frist, sier Anja.

Dårlig fortsettelse

Familien Hovde har bestemt seg for å bytte bekledningen på husets fjerde vegg selv, den som støyberegningene viser de ikke har krav på å få skiftet.

De sier ifra til Forsvarsbygg, som koordinerer aktiviteten mellom huseier og Byggmester Strand, som er entreprenøren de har hyret inn for å gjennomføre støytiltakene på familien Hovdes og 160 andre hus i samme entreprisekontrakt.

- Vi fikk høre at det er lurt å bytte bekledningen før Strand skal sette inn nytt vindu på veggen. Vi får høre at vi må få byttet bekledningen innen en måned for å rekke byggestart, sier Anja.

- Vi var heldige og en lokal entreprenør byttet bekledningen på under en uke. Det var ferdig før oppstartsmøtet med Forsvarsbygg og Byggmester Strand. Da ble planen endret til oppstart rett over helga, fortsetter hun.

Arbeidet på huset ventes å ta godt under tre uker når det starter i midten av februar. Kanskje ned mot 14 dager. Det er omfattende arbeid som skal gjøres. For mange andre er støyarbeidet beregnet å ta en håndfull dager.

- Når arbeidet var i gang fikk vi en hyggelig brev fra Forsvarsbygg om at vi kunne vente at noen tok kontakt for å starte arbeidet i løpet av de nærmeste ukene.

- Hastverk gir lastverk

Bekledningen tas av huset. Det viser seg at vinduene som skal settes inn ikke er bestilt enda.

- Det var en stor brøler. Det ble ekstra mye styr siden arbeidet begynte før vindu var bestilt, sier Geir Yngve.

- Men det er ikke det vår historie handler om. Det er alt det andre. Lister som er montert feil, montert igjen med ny feil, så ferdig tredje gang. Det handler om fuktskader fordi vindduk rundt vindu ikke var festet skikkelig i vårstormen. Det handler om oljesøl på matter, om et hermetisk tettet hus uten mulighet for å åpne ventiler, om HMS-farer rett utenfor verandadøren. Listen er lang, fortsetter Anja.

- Hastverk gir lastverk.

Dokumentasjon

Etter at det kommer stadig nye hinder og problem, dokumenterer Anja og Geir Yngve skriftlig hva som skjer. Det er rett og slett for mange hendelser og så mye korrespondanse at det bare er rom til å omtale et lite utvalg i denne avissaken.

Det er arbeid som ikke blir utført når det er avtalt, noe som skaper utfordringer når hjemmet også er arbeidsplassen. Det er mange feil som må rettes opp og arbeid som må gjøres på nytt for at det blir rett.

- Om vår skriftliggjøring kan føre til bedre rutiner så ingen opplever det samme vi gjør, så er det verdt det, sier Anja.

- Sluttresultatet for oss blir flott. Men prosessen har vært lang, sier Geir Yngve.

- Hvor mye tid har dere brukt på dette selv?

- Det er letter å si hvilke timer vi ikke har brukt på det. Hele dager er gått med, sier Geir Yngve.

- Jeg er spent på hva som er inni veggene til folk som ikke jobber hjemme. Vi har sett arbeidet selv og hatt anledning til å søke hjelp når vi har stusset, sier Anja.

Ferdig

Under tre ukers arbeid startet i februar og mars er snart ferdig. Vi skriver midten av mai. Familien Hovde har bodd på en byggeplass i tre måneder.

- Etter planen skal alle feil og mangler være rettet opp så vi kan signere ferdigstiltrapport i slutten av mai, sier Anja.

Da skal også de siste malingsstrøkene på husveggen og rundt vinduene være ferdige.

- Samtidig som det har vært mye å sette fingeren på, har vi også blitt kjent med arbeidere som gjør sitt aller, aller beste innenfor de rammene de er gitt. Det er apparatet rundt som ikke har fungert. Vi er ikke de eneste som har hatt trøbbel i denne entreprisen, sier Anja.

- Byggelederne til Forsvarsbygg jobber også vår sak. De har virkelig stått på. Vi har fått et kjempeløft på huset. Så får vi håpe at i de neste kontraktsrundene at man stiller krav så samfunnsregnskapet blir bedre. Det er dyrt å velge et billig pristilbud for så at lokalbefolkningen og Forsvarsbygg selv betaler mellomlegget for ekstraarbeidet. Da blir sluttsummen fort større, sier Geir Yngve.

- Jeg håper Forsvarsbygg klarer å gjøre endringer for å unngå alt rotet. Det tjener alle på, ikke minst de. Det er fortsatt mange som skal få utført støytiltak på husene sine på Ørlandet, sier Anja Hovde.

Beklager

Daglig leder i Byggmester Strand, Tore Strand sier det er sterkt beklagelig at familien Hovdes hus fikk vanninnsig som følge av et ekstremvær i vinter.

- Dette er sterkt beklagelig og alle følgeskader etter ekstremværet er rettet opp. Tiltaket tok ekstra tid da vi måtte tørke ut fukt etter vanninnsiget. Dette er selvsagt også sterkt beklagelig, sier Strand.

- Vi har gode rutiner og et meget bra kvalitetssystem, men opplevde dessverre mennskelig svikt i forkant av et ekstremvær. Vi har gjort tiltak slik at fasader det arbeides på, sikres på en god nok måte mot ekstremvær, sier han.

- Ikke for stor

På spørsmål om kontrakten med 161 hus rett og slett ble for stor, svarer Strand at for dårlig sikring av en fasade mot ekstremvær ikke har sammenheng med størrelsen på støykontrakten.

- På generelt grunnlag kan vi si at det ikke er mer komplisert å arbeide på en stor kontrakt enn det det er å arbeide på en liten kontrakt. Forsvarsbygg er forøvrig en av de største og mest profesjonelle byggherrene i Norge og vi kan ikke se at forutsetningene i fremtidige entrepriser bør endres, sier han.

Strand sier at de ikke opplever at det er spesielt utfordrende å få tak i nok arbeidskraft.

- Vi har fortsatt uutnyttet produksjonskapasitet og ligger foran forventet fremdrift på entreprise 5, samt at entreprise nr 3 som har delvis paralell utførelse, ferdigstilles flere måneder før gjeldende ferdigstillesefrist, sier han.

- Vi har med andre ord nok produksjonskapasitet for å utføre denne entreprisen.

- Mangler rettes

Strand sier at det ikke er noe krav til at huseierne følger opp tiltak på eget hus.

- Huseier må forvente å stille på et oppstartsmøte og ved overtakelse av tiltaket, sier han.

- Det som er viktig å vite for de huseiere på Ørland som får støytiltak, er at hvis det skulle foreligge en mangel ved en eiendom vil denne bli rettet opp før eiendommen overleveres fra oss til Forsvarsbygg. I tillegg gjennomføres det befaringer ett år etter at tiltaket er levert tilbake på alle eiendommer, sier Strand.

- Skal ikke ha det slik

Carl Oscar Pedersen, som er eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase sier det bare er å legge seg så flate man kan.

- Vi skal ikke ha det slik. Jeg har nylig selv blitt kjent med opplevelsene til familien Hovde. Vi har strammet inn betydelig og gjort store bedringer fra oppstarten med støytiltak og noen dårlige erfaringer i innkjøringen. Jeg trodde vi hadde kommet lenger enn dette, sier Pedersen.

- Familien Hovde har min største sympati for at det er tøft å ha folk som jobber i huset i så lang tid, i mange uker lenger enn planlagt. De har min største forståelse. Her legger vi oss så flate vi kan. Dette er aldeles ikke slik vi skal ha det.

- Ønsker å bidra

Pedersen forteller at Støygruppa og Forsvarsbygg har hatt flere møter for å utveksle erfaringer om hvordan prosessen med støytiltake går.

- Vi skal etter planen ha et slikt møte snart, og jeg har veldig lyst til å høre fra familien Hovde i en slik setting om de har mulighet til det, sier han.

- Jeg er veldig glad for å høre om innstillingen deres, der de ønsker å fortelle sin historie så vi kan lære så mye som mulig av dette. De er ikke ute etter å være vanskelige, men ønsker å bidra til at vi skal lykkes enda bedre med hele støyoppgjøret for alle de som er berørte, sier Pedersen.

- Jobb å gjøre

- Mye av støyarbeidet går veldig godt. Vi har lært mye, og dette er noe våre folk skal lære av så fort vi klarer, slik at det ikke blir flere liknende situasjoner, sier Pedersen.

- For familien Hovdes del kom vi feil ut fra planken i begynnelsen, og det har vi ikke klart å rette opp. Det er det bare å beklage på det sterkeste. Her har vi en jobb å gjøre, sier Carl Oscar Pedersen.