- Dette er Norgeshistoriens største støykontrakt. Vi er veldig glade for å vinne akkurat denne kontrakten. Jeg har snakket med en av de som hadde den forrige rekorden for å si det sånn. Han var en av tre byggmestre under utbyggingen av Gardermoen da flyplassen ble anlagt der, sier daglig leder Tore Strand i forbindelse med kontraktsigneringen på Forsvarsbygg sitt kontor i Brekstad.

161 hus

Den femte entreprisekontrakten som ble inngått torsdag omfatter støytiltakene på 161 hus i støysonen rundt Ørland flystasjon.

Entreprenøren begynner arbeidet med oppmåling fortløpende.

- Vi er fornøyde med å inngå kontrakten med Byggmester Strand, som allerede er erfarne entreprenører i prosjektet, sier eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen.

Det er Byggmester Strand som gjennomfører de første tre entreprisene om støytiltak, som totalt omfatter rundt 105 boliger.

Den lokale entreprenøren FVS entreprenør vant den fjerde entreprisen, som omfatter 67 hus.

Store kontrakter

Etter dagens planer vil de neste to anbudsrundene om gjennomføringen av støytiltak være i størrelsesorden 150 boliger hver.

Anbudsfristen for å levere tilbud i den sjette entrepriserunden gikk ut 29. januar. Etter planen skal den sjuende konkurransen også omfatte rundt 150 boliger, og bli lagt ut på anbud i mars.

- Opp mot 1000 hus rundt Ørland flystasjon vil få tilbud om støytiltak og cirka 1300 vil få tilbud om undersøkning. Per i dag har cirka 900 undersøkelser blitt gjennomført og straks runder vi 100 ferdige tiltak, sier Carl Oscar Pedersen.