Slik skal de unngå at rød støysone blir en «spøkelsesbygd»

Tunet på Melbu like ved den sivile lufthavna på Ørland ligger omkranset av et jorde på alle kanter. Ørland kommune, Forsvarsbygg og grunneierne ønsker å tilbakeføre området til landbruk igjen. Foto: Jakob Ellingsen