Fosen har fått noe regn de siste dagene, men ikke nok til at det utløser jubel blant dem som er avhengige av nedbøren.

– Det er ikke noen rotbløyte, men det gjør godt det regnet som kommer, sier Hårstad.

Avlingssvikt

Landbrukssjef i Ørland og Bjugn, Ingrid Gauslaa  Hårstad, mener det ennå er litt tidlig å si noe om hvordan det slår ut på avlingene ennå. I likhet med i Åfjord, er det ikke kommet inn så mange meldinger om hvordan det går.

I Åfjord har det blitt slått gras i kystnære områder, og her sier Hårstad at været nok har påvirket avlinga.

– Graset blir tynt og mindre fyldig når det kommer fort på grunn av sol og varme, sier Hårstad.

Ulike områder

Med så ulike områder som Lauvøya ute ved kysten og Momyra eller Sørdalen, ligger det i sakens natur at lokale forhold avgjør hvordan det går i Åfjord. Mens det på kysten kan være mindre nedbør og sandjord, er det naturlig mye fukt noen av de andre stedene.

– For myrjorda kan det været vi har hatt i mai være ganske gunstig, sier Hårstad.

På heimesidene til Fylkesmannen opplyses det at tørke kan føre til avlingssvikt, og at bønder med stor svikt i avlingene grunnet været kan søke erstatning. Forutsetninga er at det er godt dokumentert at det er en klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.

Gauslaa Hårstad opplyser at det enkelte steder har vært frostbrann på åkrene på grunn av den strenge vinteren. Hvor omfattende fenomenet er har hun ennå ikke oversikt over.

Østlandet verre

Faglederen fra Åfjord sier han nylig leste en artikkel i Bondebladet om tilstanden på Østlandet. Der har varmen og tørken gjort betydelig skade.

– Hos oss kan det ennå bli en bra andreslått, sier Hårstad.

Hos fylkesmannen opplyses det at den som mener å ha avlingsskade må gi melding til kommunen. Kommunens fol skal ha mulighet til å kontrollere arealet tidsnok til at klimaskaden kan påvises. Feltkontroll kan samtidig avdekke andre skadeårsaker, som ugras eller plantesykdommer.

Gauslaa Hårstad opplyser at det også på flate Ørlandet kan variere mye fra sted til sted hvor godt avlingene kommer. Mange steder er førsteslåtten kommet godt i gang, og rundballene begynner sånn smått å hope seg opp.