Det var søndag kveld 27. mai at en brunbjørn ble fanget på et viltkamerabilde i Namdalseid, like ved grensa til Osen.

LES OGSÅ:* - Et eller annet har skremt dem -Fosna-Folket* Har fått inn flere tips om spor etter bjørn -Fosna-Folket* Frykter at denne bjørnen nå er i Fosen -Fosna-Folket

– Etablerer egne hjemmeområder

Man mener bjørnen sannsynligvis har vandret inn i Fosen.

Seniorforsker Ole-Gunnar Støen ved NINA sier adferden til unge bjørner varierer noe.

– Hvis dette er ei binne som man tror, vil den normalt sett ikke gå så langt fra der hun ble født. Unge bjørner vil søke å etablere egne hjemmeområder, men binner går gjerne ikke så langt. Det lengste vi har funnet gjennom vår forskning, var ei ung binne som etablerte seg ni mil i luftlinje fra moras område, sier Støen.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Hovedkontoret ligger i Trondheim.

Bjørnen som ble fanget opp av et viltkamera som var plassert ved et sauekadaver i Fagerdalskleiva i Namdalseid. Fagerdalskleiva ligger like øst for grensa til Osen kommune. Foto: Viltkamera

– I første rekke innlandsdyr

– I andre deler av verden ser man at brunbjørner opptrer helt ned mot kysten. Skjer dette i Norge?

– Bjørnene her til lands er i første rekke innlandsdyr, hvor vi har bestander rundt grensestrøkene mot øst.

– Får dere mange spørsmål fra folk om bjørn?

– I første rekke er det Rovdata og Statens naturoppsyn (SNO) som får publikumshenvendelser. Ofte dreier det seg da om spor som folk har kommet over og lurer på.

– Vanskelig å kjønnsbestemme

Vi sendte Ole-Gunnar Støen bjørnebildet fra Namdalseid. Han kan ikke ut i fra det si noe om det er ei binne vi ser.

– Jeg vil si det er umulig å bestemme kjønnet ut fra dette bildet. Jeg tror også dette er en relativt liten/ung bjørn. Min erfaring er at det er umulig å se forskjell på kjønnene på små/unge bjørner, med mindre man kan se kjønnsorganene. En ung hann kan også se ut som ei voksen binne. Så i felt og ut fra bilder er det kun virkelig store hannbjørner som kan kjønnsbestemmes, fordi de største hannene blir så mye større enn de voksne binnene, sier Ole-Gunnar Støen.

Minst 125 i Norge

Rovdata er den nasjonale leverandøren av bestandstall.

Her blir det opplyst om at det i 2017 ble påvist minimum 125 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 55 av dem var hunnbjørner, mens 70 var hannbjørner. I 2016 lå også antallet på 125 individer og i 2015 på 128.

På midten av 1800-tallet var det 3100 brunbjørner i Norge.

– Hvis dette er ei binne som man tror, vil den normalt sett ikke gå så langt fra der hun ble født, sier seniorforsker Ole-Gunnar Støen ved NINA. Foto: NINA