- Brekstadbuktas naturverdi er allerede ødelagt. Vi kommer til å gå for videre utfylling om det ikke kommer frem noe nytt før torsdagens møte, sier Arbeiderpartiets Knut Ring til resten av formannskapet i Ørland kommune.

Brekstadbukta har gradvis blitt fylt ut over mange år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga Ørland kommune endelig tillatelse til ytterligere utfylling i to trinn.

I dag pågår utfylling av storparten av det første trinnet for fullt. Nå ønsker politikerne å sette i gang med resten av trinn én.

Naturverdi

Brekstadbukta har gradvis blitt fylt ut over lang tid. Dagens fylkesvei 710 fra Viklem-krysset til fergeleie går på områder som ble fylt ut tidlig. Siden 1960-tallet har gradvis større områder blitt fylt ut.

På 1980-tallet ble området som i dag er Brekstadbukta industriområde landejord.

Fylkesmannen hadde innsigelse på den pågående utfyllingen av Brekstadbukta fordi de mener området har store naturverdier, spesielt som raste- og oppholdsområde for fugl.

Forutsetninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) overstyrte fylkesmannen og besluttet at Ørland kommune får fylle ut under visse forutsetninger.

Utfyllingen skal skje i to trinn under bestemte vilkår. Trinn én omfatter en helhetlig plan for dagens industriområde på cirka 30 dekar, og utfyllingsområder på ytterligere nesten 100 dekar. Dette området må være minst 90 prosent utnyttet før kommunen får sette i gang med utfylling av trinn to, et område på 96 dekar som vil ligge som en tunge ut i bukta.

I dag pågår utfyllingen av cirka 62,5 dekar av trinn én. Det gjenstående området av trinn én på cirka 32,5 dekar nord for den nordre moloen rundt Brekstad havn, er ikke igangsatt.

Det ønsker politikerne å gjøre noe med.

Slik så Brekstadfjæra ut i 2017 før arbeidet med utfylling i området på totalt 62 dekar til venstre for den grønne streken kom i gang. Nå ønsker politikerne å starte arbeidet med utfylling i området på 32,5 dekar som markert på kartet nord for moloen rundt Brekstad havn. Foto: Ørland kommune

- Knytte sammen

Formannskapet har tidligere bedt administrasjonen lage en sak slik at man kan få satt i gang arbeidet med utfylling av den siste delen av første trinn.

Administrasjonen skriver i sitt saksframlegg at utfylling av de 32,5 dekarene nord for moloen kan skje innen en kostnadsramme på 20 millioner kroner. Administrasjonen har allerede startet arbeidet med å få på plass nødvendig utfyllingstillatelse for gjennomføringen av tiltaket.

- Jeg synes dette er en god sak. Dette må sees i sammenheng med sentrumsplanen vår. Dette området er det siste området for å knytte sammen sentrum og Brekstadbukta, sier varaordfører Finn Olav Odde (Sp) til formannskapet.

Selvfinansierende

Næringssjef Arne Martin Solli opplyser i møtet at kommunen har fått gjennomført verdivurderinger av tomtene i området.

- De mest attraktive områdene nær sentrum er vurdert av eksterne til å ha en tomteverdi på mellom 1500 og 2100 kroner per kvadratmeter. I selve fjæreområdene ligger verdien på et sted rundt 550 til 650 kroner per kvadratmeter, sier han.

Det nye området på 32,5 dekar vil ligge mellom de mest sentrumsnære og sentrumsfjerne områdene.

- Det gjør at det nye området vil ligge et sted mellom 600 og 2000 kroner per kvadratmeteren. Derfor tror vi at dette prosjektet kan realiseres til selvkost, sier Solli.

Han sier at dersom hele utfyllingstrinn én på totalt cirka 94 dekar skal gå i balanse for kommunen økonomisk, må tomteprisen på salgbare områder i snitt ligge på rundt 400 kroner kvadratmeteren.

Lån

Administrasjonen foreslår at kommunen skal ta opp lån på inntil 20 millioner kroner for å finansiere utfyllinga, penger man altså kan få tilbake dersom tomtene selges.

- Ja, vi får tilbake pengene, men det er ikke i dag. Kanskje om ti, femten år er alle områdene solgt. Men vi kan betale dette ned raskere enn andre lån, sier Ring.

- Vi har ikke råd til å fylle ut om ingen tar i bruk området på 20 år, men det er en risiko jeg er villig til å ta, sier Therese Eidsaune (H).

- Denne investeringen i vekst og framtid har vi selvfølgelig råd til. Det er stor interesse rundt området allerede, og dette er noe av det første arealet som vil la seg omsette, sier ordfører Tom Myrvold (H).

Billigere?

Det foregår store veiarbeidsprosjekter på fylkesveien mellom Ørland og Bjugn for tiden. Det sprenges store masser. Politikerne lurer på om det kan gjøre det mulig å få tak på billigere masser til selve utfyllingen.

- Vi har basert prisanslaget på de prisene vi har fått i anbudsrunder om første utfylling. Vi skal selvfølgelig se om det er mulig å gjennomføre tiltaket rimeligere enn budsjettert, men det vet vi ikke enda, sier rådmann Arnfinn Brasø.

Arbeidsplasser

Roy Hoøen (Sp) understreker at Ørland ønsker å være en kommune som legger til rette for næringsutvikling.

- Dette legger til rette for etablering av nye arbeidsplasser. For å få bedrifter til å etablere seg, er det viktig at de finner attraktive områder som passer ulike behov, sier han.

- Dette er ikke et bygg som vil koste penger å drifte, men det legger til rette for etablering av arbeidsplasser i vår felles nye kommune, sier Hoøen.

Slik ser reguleringsplanen for en utfylt Brekstadbukt ut. Med vedtak om å fylle ut 32,5 dekar på torsdag, vil utfylling av hele trinn én (det lilla området til venstre) være i gang. dette området må være minst 90 prosent utnyttet før kommunen får lov til å begynne med utfylling av trinn to (det lilla området til høyre). Foto: Ørland kommune

Interesse

Administrasjonen kan bekrefte at de har mottatt henvendelser om området, men at man ikke har signert kontrakter for områder politikerne ikke har vedtatt å fylle ut enda.

- Når jeg blir spurt om Ulsetmyra og andre næringsområder vi har klargjort, er det mange som lurer på om vi har behov for dette området og tidshorisonten. Jeg hører at vi har behov, men har ikke kjennskap til hva det dreier seg om, sier Ring.

- Om det er foretningssensitivt, får vi heller ha en lukket sak for å diskutere detaljer for enkeltbedrifter. Det er viktig at politikerne har god informasjon for å legge best mulig til rette for aktørene, forsetter han.

- Det støtter jeg Knut (Ring) veldig i. Det er viktig at vi følger opp prosjektet og etableringene. Vi snakker om en investering på 20 millioner, det er ikke småpenger, sier Roy Hoøen.

Starter

Torsdag fattet kommunestyret vedtak om å sette i gang prosessen i tråd med administrasjonens anbefaling.