- Det er hektisk aktivitet slik det skal være, men begge de to utfyllingsprosjektene i Brekstadbukta er i rute både hva gjelder tid og kostnad, sier enhetsleder for kommunalteknikk i Ørland kommune, Jon Foss.

I midten av mars begynte utfyllingen av nord-delen av Brekstadbukta.

Nå er omkretsen av de nye landområdene ferdige.

To prosjekt

Åfjord-entreprenøren Johs. J. Syltern har fått oppdraget med å fylle ut nordområdet i Ørland kommunes regi. Steinen kjøres fra Bjugn.

Samtidig fyller Trøndelag fylkeskommune ut et område på nordsiden av nordmoloen rundt Brekstad havn.

- Utfyllingen som Syltern står for skal være ferdig 1. august. Det er de i rute til. Området lengst mot sør som fylles ut i sammenheng med fergeutbyggingen har noe romsligere tid før ferdigstillelse. Det arbeidet er også i rute, sier Foss.

Utfyllingen

Ørland kommune fikk lov av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å fylle ut i Brekstadbukta etter en omfattende prosess. Kommunen fikk en utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen som førte til omfattende krav om hvordan utfyllingen skal finne sted.

Først skal området som skal bli til landejord fylles ut for deretter at det innesluttede området fylles inn etterpå. Det er strenge krav til utslipp og partikkelmengde i sjøvannet under utfyllingsprosessen.

- Nå er sjeteen rundt området ferdig og arbeidet med å fylle inn området i full gang, sier Foss.

Hele området mellom dagens landejord og det ytre perimetere sjeteen avgrenser skal fylles inn med steinmasser.

Gang- og sykkelvei

- Etter grovutfyllingen skal vi etablere vei, vann, avløp og strøm i området. Det hadde vi et møte om gjennomføringen av denne uka, sier Foss.

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs hele utsiden av området som vil knytte seg til friluftsområdene på Bruholmen i nord.

- Det arbeidet skal i gang rett over sommeren. Vi har ikke valgt noen entreprenør for den delen av prosjektet enda.

Totalt har politikerne i kommunen bevilget 15 millioner kroner ekskludert moms for å få ferdigstilt hele området i henhold til reguleringsplanen for den nye landejorda.

- Voldsom trafikk

Tidligere har Syltern fortalt at de skal kjøre omtrent 5 000 lastebillass med stein til utfyllingen. I tillegg kommer massetransporten i forbindelse med fergearbeidet.

- Det er voldsomt med trafikk som går over Karlsenget. Heldigvis er det ikke kommunens problem siden det er fylkesvei. Det har gått bedre enn det var grunn til å frykte. Det får vi håpe fortsetter, sier Jon Foss.