Ved å se to ulike samferdselsprosjekt i sammenheng får Fosenvegene nå bygget 500 meter ny fylkesvei ved Bjugn fabrikker. To krappe svinger blir rettet ut.

Måtte ha stein

Da fylkesvei 710 mellom Brekstad og Krinsvatn ble regulert, lå flere strekninger an til å bli utbedret.

- Vi så imidlertid at den totale rammen for fylkesvei 710 ikke holdt til å få gjennomført alle prosjektene, forklarer daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene.

Ny vei ved Bjugn fabrikker var blant prosjektene som ble lagt på is.

- Men så viste det seg at fylkeskommunen måtte ha steinmasser til den nye ferjekaia på Brekstad. Hvor kunne steinen tas fra? Vi la våre hoder i bløtt og det var da ideen kom. Steinen kunne tas ved Bjugn fabrikker, forklarer Sundet.

13 000 lastebillass

For å bygge den nye ferjekaia på Brekstad trengs det om lag 90 000 kubikkmeter stein. Dette tilsvarer omtrent 13 000 lastebillass.

- Vi henter stein til fergekaiprosjektet tett inntil fylkesvei 710 ved Bjugn fabrikker. På den måten skaffer vi stein til anlegget vårt, samtidig som vi er med på å sprenge ut stein i en framtidig veglinje. Alternativet hadde vært å kjøpe stein fra et sidetak et annet sted. Vi oppnår dermed stor samfunnsnytte og god utnyttelse av fellesskapets midler, sier prosjektleder for fergekaiutbygginga Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Krappe svinger blir rettet ut ved Bjugn fabrikker. Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen

Sparer cirka ti mill.

Kostnadene for sprenging og bortkjøring av stein ved Bjugn fabrikker går på ferjekaias budsjett.

- Det er litt vanskelig å beregne besparelsen nøyaktig, men det at fergekaiprosjektet har tatt kostnadene med sprenging og bortkjøring av stein, gir en innsparing for vegprosjektet på fylkesvei 710 med cirka ti millioner kroner. I tillegg blir det også en bedre løsning enn opprinnelig planlagt når vi nå i tillegg får lagt inn areal til en framtidig gang- og sykkelveg i området, sier prosjektleder for Fosenvegene Hanne Louise Moe i Statens vegvesen i en pressemelding.

Den nye veien forbi Bjugn fabrikker skal etter planen stå ferdig i løpet av første halvår i 2019. Det er Åfjord-entreprenøren Tore Løkke AS som bygger veien.

Lignende case

Sundet i Fosenvegene forteller at de alltid forsøker å finne synergieffekter som gir et best mulig samfunnsøkonomisk resultat.

- Vi gjør det samme på fylkesvei 710 ved Høgsetvatnet i Bjugn. Ørland kommune har behov for stein til utfyllingen av Brekstadbukta og den blir blant annet tatt der ifra, forteller han.

Les mer om Fosenvegene:

Fosenbrua og Fosenvegene kan blå sammenslått.

Bompengeinnkrevingen på Fosen kan bli forlenget.