«Saken vil bli sendt til statsadvokaten i løpet av neste uke», skriver politiadvokat Silje Valstad i Nord-Trøndelag politidistrikt i en epost til fosna-folket.no.

- Innstiller politiet på tiltale og etter hvilken paragraf?

«Det er statsadvokaten som tar påtaleavgjørelsen i saken. Ut over det så har jeg ingen kommentarer til det som vil bli min innstilling», svarer Valstad per epost.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes opplyser til fosna-folket.no at en påtalemessig avgjørelse i saken er ventet i slutten av neste uke.

Gutt (1) døde

Det var onsdag 27. november i fjor at en gutt (1) ble funnet død i småbarnsfamiliens hjem i Vanvikan i Leksvik kommune. Barnets far og mor er siktet for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge. Det har så langt ikke vært mulig å finne årsaken til at gutten døde. Den foreløpige obduksjonsrapporten klarte ikke å fastslå noen dødsårsak. Stump vold ble utelukket. Den endelige obduksjonsrapporten, som forelå i februar i år, klarte heller ikke å fastslå noen dødsårsak. Det ble ikke funnet stoffer i gutten som kunne forklare dødsfallet. Foreldreparet har hele tiden hevdet sin uskyld.

Drøfter krybbedød

I slutten av mai i år ba politiet om en tilleggsutredning. To sakkyndige ble oppnevnt. Målet var å komme nærmere en forklaring på hvorfor gutten døde. De to sakkyndige avla sine rapporter i august og september. Forsvarer til den siktede barnemoren, Tore Angen, mener at tilleggsutredningen ikke tilfører saken noe nytt. Han mener saken bør henlegges.