Tore Angen, forsvarer til den siktede moren, mener utredningen ikke tilfører saken noe nytt. Han forventer en snarlig henleggelse.

Det var adressa.no som først omtalte saken i dag.

Gutt døde

Det var onsdag 27. november i fjor at en gutt (1) ble funnet død i småbarnsfamiliens hjem i Vanvikan i Leksvik kommune. Barnets far og mor er fremdeles siktet for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge. Det har så langt ikke vært mulig å finne årsaken til at gutten døde. Den foreløpige obduksjonsrapporten klarte ikke å fastslå noen dødsårsak. Stump vold ble utelukket. Den endelige obduksjonsrapporten, som forelå i februar i år, klarte heller ikke å fastslå noen dødsårsak. Det ble ikke funnet stoffer i gutten som kunne forklare dødsfallet. Foreldreparet har hele tiden hevdet sin uskyld.

Drøfter krybbedød

I slutten av mai i år ba politiet om en tilleggsutredning. To sakkyndige ble oppnevnt. Målet var å komme nærmere en forklaring på hvorfor gutten døde. Den ene av de to sakkyndige avla sin tilleggsutredning for om lag én måned siden. Vedkommende er en lege, som er spesialist på barnemedisin.

- Utredningen tilfører etter min mening ikke straffesaken noe nytt. Det er ingenting i utredningen som knytter foreldrene til noe straffbart. Avslutningsvis står det at årsaken til dødsfallet ikke kan fastsettes. Slik jeg ser det har ikke politiet noe annet valg enn å henlegge saken, sa morens forsvarer Tore Angen til fosna-folket for tre uker siden.

Erstatning

Nå er også den andre tilleggsutredningen klar. Forsvarer Angen mener den ikke tilfører saken noe nytt.

- Jeg forventer at saken blir henlagt, sier han til fosna-folket.no

Angen har tidligere uttalt at det kan bli aktuelt å gå til erstatningssak.

- Min klient har automatisk krav på erstatning for dagene hun tilbragte i varetekt. Så får vi vurdere om det er grunnlag for å reise et ytterligere krav om erstatning, sa Angen til fosna-folket.no i slutten av august.