Det var onsdag 27. november i fjor at en gutt (1) ble funnet død i småbarnsfamiliens hjem i Vanvikan i Leksvik kommune. Barnets far og mor er fremdeles siktet for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge. Det har så langt ikke vært mulig å finne årsaken til at gutten døde. Den foreløpige obduksjonsrapporten klarte ikke å fastslå noen dødsårsak. Stump vold ble utelukket. Den endelige obduksjonsrapporten, som forelå i februar i år, klarte heller ikke å fastslå noen dødsårsak. Det ble ikke funnet stoffer i gutten som kunne forklare dødsfallet. Foreldreparet har hele tiden hevdet sin uskyld.

Drøfter krybbedød

I slutten av mai i år ba politiet om en tilleggsutredning. To sakkyndige ble oppnevnt. Målet var å komme nærmere en forklaring på hvorfor gutten døde. Den ene av de to sakkyndige har nå avlagt sin tilleggsutredning. Vedkommende er en lege, som er spesialist på barnemedisin.

- Den fikk jeg for et par uker siden. Den tilfører etter min mening ikke straffesaken noe nytt. Det er ingenting i utredningen som knytter foreldrene til noe straffbart. Avslutningsvis står det at årsaken til dødsfallet ikke kan fastsettes. Slik jeg ser det har ikke politiet noe annet valg enn å henlegge saken, sier morens forsvarer Tore Angen.

- Krybbedød har vært vurdert som en mulig dødsårsak. Står det noe om dette i tilleggsutredningen?

- Ja, han som har foretatt utredningen er inne på dette. Slik jeg leser utredningen er det vanskelig å fastslå at det er krybbedød, uten at det konkluderes bastant på det, sier forsvarer Angen.

Vurderer nytt avhør

Advokaten venter nå på at den andre sakkyndige skal levere sin tilleggsutredning. Ifølge Angen utløpte den opprinnelige fristen for flere uker siden.

- Politiet har signalisert at de ønsker et nytt avhør av din klient. Er dette aktuelt?

- Det har vi ikke tatt stilling til. Min klient har forklart seg meget detaljert tidligere. Vi avventer den siste tilleggsutredningen før vi tar stilling til et nytt avhør.

- Vurderer dere å gå til erstatningssak dersom saken blir henlagt?

- Saken blir etter alt og dømme henlagt. Den burde ha vært henlagt for lenge siden.  Min klient har automatisk krav på erstatning for dagene hun tilbragte i varetekt. Så får vi vurdere om det er grunnlag for å reise et ytterligere krav om erstatning, svarer Angen.

Politiadvokat Silje Valstad ved Nord-Trøndelag politidistrikt har ikke besvart fosna-folket.nos henvendelse i dag.