Politiet sendte for noen uker siden saken med sin innstilling til påtale til førstestatsadvokat Soknes. Sistnevnte hadde som mål å komme med en påtalemessig avgjørelse i slutten av denne uka, men sier nå at han trenger mer tid. Dette var adressa.no som første meldte om dette.

- Jeg vil lese alle dokumentene i saken fra A til Å, så får jeg vurdere ut ifra det. Jeg ønsker å være så sikker som det går an å bli før jeg foretar min avgjørelse, sier Soknes.

- Vanskelige saker

Han forteller at han har fulgt saken fortløpende siden dødsfallet i november i fjor. Soknes understreker på eget initiativ at hans gjennomgang av saksdokumentene ikke er noen indirekte kritikk av politiets etterforskning.

- Jeg har ingen grunn til å tro at saken er dårlig etterforsket. Jeg har inntrykk av at politiet har snudd hver stein.

- Er dette en spesielt vanskelig sak?

- Alle saker som omhandler dette temaet er vanskelige i forhold til påtale. Disse sakene krever ganske mye.

- Hvorfor?

- I saker hvor barn dør, kan det ofte være begrenset med vitner. Jeg tror ikke jeg vil gå særlig mer inn på det, sier Soknes.

Gutt døde

Det var onsdag 27. november i fjor at en gutt (1) ble funnet død i småbarnsfamiliens hjem i Vanvikan i Leksvik kommune. Barnets far og mor er siktet for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge. Det har så langt ikke vært mulig å finne årsaken til at gutten døde. Den foreløpige obduksjonsrapporten klarte ikke å fastslå noen dødsårsak. Stump vold ble utelukket. Den endelige obduksjonsrapporten, som forelå i februar i år, klarte heller ikke å fastslå noen dødsårsak. Det ble ikke funnet stoffer i gutten som kunne forklare dødsfallet. Foreldreparet har hele tiden hevdet sin uskyld.

Mener saken bør henlegges

I slutten av mai i år ba politiet om en tilleggsutredning. To sakkyndige ble oppnevnt. Målet var å komme nærmere en forklaring på hvorfor gutten døde. De to sakkyndige avla sine rapporter i august og september. Forsvarer til den siktede barnemoren, Tore Angen, mener at tilleggsutredningen ikke tilfører saken noe nytt. Han mener saken bør henlegges. Politiet sa seg ferdige med etterforskningen av saken i begynnelsen av oktober. Påtalemessig avgjørelse ventes om et par uker.