Feide over og leverte utstyret

Helge Sandvik, Astri Elvebakk, Malene Stræte og Sindre Risvik Foto: Snorre Berg