Brannsjef Johan Uthus forteller at antall unødvendige utrykninger på grunn av automatiske brannvarslinger toppet seg for to år siden. For fire år siden, i 2014, utgjorde såkalte unødige alarmer hele 37 prosent av alle utrykningene til Fosen brann- og redningstjeneste.

- Det har avtatt kraftig siden i fjor. Folk er nok oppmerksomme på at unødig alarmering også påfører dem en faktura på 5000 kroner per utrykning, sier han.

Tekniske feil

En rekke bygg, for eksempel helsesenter, større forretningsbygg og kirker, har automatiske brannvarslingsanlegg.

- Når vi snakker om unødvendige alarmer, så gjelder dette alarmer som går av og fører til utrykning på grunn av gjentatte tekniske feil eller brukerfeil. Det er alle forhold som ikke har noe som helst med brann å gjøre, forklarer Uthus.

Bedre vedlikehold?

Brannsjefen har noen klare tanker om hvorfor antall unødvendige utrykninger har blitt redusert.

- Varslingsanleggene er i bedre stand og bedre vedlikeholdt. Så tror jeg det er en litt annen holdning rundt det å betjene anleggene. Det ligger alltid en viss forsinkelse i varslingen slik at en bruker selv kan vurdere å stanse alarmen dersom vedkommende vet at det skyldes en teknisk feil, forteller Uthus.