Magne Sandøy var en stillferdig og forsiktig mann, men hans liv og kunst gjorde inntrykk på mange. Han uttrykte seg både gjennom bildende kunst og gjennom musikken. Nå skal kunsten hans stilles ut i Gammelbanken i Rissa.

Sandøy var født 19. juli 1935 i Råkvåg. Han tilhørte baptistmenigheten i heimbygda, og han var hele sitt liv en bekjennende kristen. Fra nittenåttitallet vokste det fram et kunstnermiljø i Råkvåg, og Sandøy var en del av dette. Han var sentral i etableringa av Bryggeutstillinga og kunstnermiljøet i Råkvåg. Bryggeutstilllinga og Rissa Kunstforening har arvet bildene etter Sandøy.

Tragisk død

I sine seinere år bodde Sandøy mye på Ørland Kysthotell der Bengt Selfors var direktør. Sandøy hadde et eget rom på hotellet hvor han pleide å bo, og hotellet har flere av hans arbeider. Hasselvold forteller at det arbeides med å lage en stiftelse som skal ta seg av fosenkunstnerens ettermæle.

– Jeg har noe materiale som jeg kan stille til disposisjon. Det vil jeg dele med dem som vil ha det, sier Selfors.

Han sitter på mye informasjon om Sandøy og ble kjent med mange sider av den fargerike kunstneren.

– Det finnes en del skriftlig materiale etter Magne Sandøy. Han var en spennende mann, forteller Hasselvold.

Utstillinga åpner helga i uke 14, 7. og 8. april. Deretter blir det mulig å se bildene de påfølgende helgene.