- Vi er kommet godt i gang med arbeidet for støytiltak. Kravet er at vi skal være ferdig med alt av innløsning og støytiltak i løpet av 2019. Vi har innløst og befart omtrent halvparten av de boligene vi tror vi skal befare, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

Forsvarsbygg skal befare rundt tusen boliger i den gule støysonen.

De skal også tilby innløsning til alle de 176 boligeiere i rød støysone.

Dette er status ved inngangen til sommerferien.

Innløsninger

Det sivile området rundt Ørland flystasjon er delt inn i to støysoner: Rød og gul. I den røde støysonen er lydnivået fra de nye F-35 jagerflyene som lander på Ørlandet i november i år beregnet å være så høyt at Forsvarsbygg er pliktige å tilby å kjøpe støyømfintlig bebyggelse fra eierne. Det heter innløsning.

Forsvarsbygg bekreftet i begynnelsen av juli at alle de 176 boligene i den røde støysonen vil få tilbud om innløsning av boligene sine.

- Vi har løst inn 77 boliger så langt, sier Olaf Dobloug.

I tillegg løste Forsvarsbygg inn Hårberg skole, som ligger i den gule støysonen i 2016, og har også løst inn Marihøna barnehage, som ligger i gul sone.

Støyisolering

De som har boliger der støy fra de Norges nye kampfly ventes å ha så høy lydstyrke at de ligger i den røde sonen, men som ikke ønsker å løse inn boligene sine, skal de få tilbud om støyisolering ned til en støygrense.

I tillegg får all støyømfintlig bebyggelse i den gule støysonen tilbud om støytiltak for å begrense lyden inne i byggene

- Hva angår støytiltak har vi befart 591 boliger per 28 juni. Deretter utføres det beregninger av innendørs støy og prosjektering av tiltak før prosjektet er klart for gjennomføring, sier Dobloug.

Det er inngått avtaler om utførelse av støyisolering for 175 boliger, forteller han.

I mars i år var tallet 50.

Mange runder

Forsvarsbygg skal gjennomføre flere runder med anbudskonkurranser for arbeidet med støyisolering av boliger.

De første to kontraktsrundene, entreprise en og to, dreier seg om å utføre isoleringsarbeidet på totalt 50 av de 175 boligene det er inngått avtaler mellom huseier og Forsvarsbygg om.

- Entreprise nummer én og to angår totalt 50 boliger der arbeidet om støyisolering er i gang. Der er 14 boliger overtatt fra entreprenøren etter ferdig utført arbeid, forteller Dobloug og viser til tall fra 28. juni.

- Anbudsfristen for entreprise tre er ferdig og tilbud er innlevert. Kontrakten dreier seg om utføringen av støytiltak på 56 boliger blant de som har inngått avtaler om utførelsen, fortsetter han.

Dobloug forteller at kontrakten med en entreprenør sannsynligvis vill bli inngått i løpet av sommeren.

Anbudskonkurransen for de siste 69 boligene der Forsvarsbygg og huseierne har inngått avtale om hvilket arbeid som skal utføres, er ute på anbud nå.

Gjennomgang

Dobloug forteller at de har gått flere runder for å forsikre seg om at arbeidet med støyisolering holder mål.

På folkemøtet om baseutbyggingen før sommeren, sa Ørland-ordfører Tom Myrvold at det ville være en katastrofe for Ørland dersom det var like mange feil på støyisoleringen rundt de mange hundre husene som skal støyisoleres som det har vært på de første 50.

- Vi har gjort mye for å forbedre kvaliteten på arbeidet med støyisolering. Blant annet har vi ansatt flere byggeledere og fått på plass nye rutiner, som blant annet har oppstartsmøter for arbeidene, sier Dobloug.

- Forsvarsbygg har også hatt en gjennomgang av arbeidet med, Støygruppa, Ørland kommune og entreprenøren for å forsikre oss om at det videre arbeidet holder riktig norsk standard slik alle  ønsker, sier han.

Tempoet øker

Forsvarsbygg er pålagt å ferdigstille arbeidet med støytiltak og innløsninger innen utgangen av 2019. Dobloug forteller at Forsvarsbygg er avhengige av at tempoet skal øke for at arbeidet skal bli ferdig innen fristen.

Derfor er kontraktene for støyisolering i de senere entrepriserundene gradvis blitt større.

- Vi er avhengige av at vi har et vist volum på arbeidet fremover. Derfor øker vi tempoet nå for å klare å ferdigstille arbeidet innen fristen, sier direktøren.

- Større kontrakter har ikke noe med kvaliteten av arbeidet, det er innholdet i kontrakten som avgjør tiltakene som gjennomføres, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.