- Jeg tror ørlendinger kan akseptere at 100 eneboliger rives, men ikke 30 gårdsbruk som forfaller

Lederen for Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset, tror det trengs politisk hjelp for å unngå spøkelsesgårder i støysonen. Foto: Jakob Ellingsen