- Spørsmålet er hvor på bygget man skal kappe om Forsvarsbygg innløser bolighuset, men ikke driftsbygningen. Hos oss henger fjøs og våningshus sammen. Boligen på en gård er ikke som andre boliger. Den er del av et tun, sier Ulf Kirkbak som bor på Gjerdsgården på Grande.

Forsvarsbygg bekreftet denne uka at de skal tilby alle de 176 boligeierne i rød støysone rundt Ørland flystasjon å løse inn boligene.

Flere av de 30 gårdbrukerne skulle ønske Forsvarsbygg hadde et annet mandat enn å tilby enten innløsning eller støyisolering.

Mellomløsning

Haldis Kirkbak sier hun og ektemannen er i tvil om hvilken type tiltak de skal velge fra Forsvarsbygg.

- Vi må forhandle og se hva vi kan få. Det blir avgjørende hvilke alternativ vi kan velge i. Det er klart vi ser alderen i betraktning og også tenker på neste generasjon. Vil de ønske å bo i flystøyen om vi går for det i dag, spør hun.

- Det er mandatet til Forsvarsbygg som skulle vært endret. Reguleringsplanen sier at vi i rød sone ikke får like god støyisolering som de som bor i gul støysone. Om vi går for støyisolering skal den gå ned til 42 desibel gjennomsnittsstøy. I gul sone skal lydnivået ned til mellom 30 og 35, sier Ulf Kirkbak.

- Vi kan bli sittende igjen med en støyisolert bolig som mister store deler av sin verdi fordi kampflybasen er etablert her. Om Forsvarsbygg kunne tilbudt en mellomløsning, der de kjøper boligen til en lavere pris fordi vi har en bruksrett, ville det vært et godt alternativ, sier han.

F.v: Hans Kristian Norset i Støygruppa Ørland i samtale med Haldis Kirkbak med det sammenhengende fjøset og våningshuset i bakgrunnen. Foto: Jakob Ellingsen

Båsfjøs

Familien Kirkbak har et båsfjøs med en melkekvote som krever rundt 25 kyr å fylle.

Gårdbrukerne sier det ikke vil være noe alternativ å drive melkeproduksjonen i båsfjøs fra et annet sted.

- De som har robot kan kanskje fjernstyre fjøset, men jeg tror ikke det er en løsning så mange vil gå for. Med båsfjøs vil det være uaktuelt å bo et annet sted. Det krever en nærhet til dyrene som gjør at å bo samme sted er veien å gå, sier Ulf Kirkbak.

Ulf Kirkbak har humoren i behold og rød genser som viser at han bor i rød støysone. Foto: Jakob Ellingsen

Husdyrsundersøkelser

Kirkbakene skal være med på husdyrsundersøkelser for å se hvordan flystøy kan påvirke dyrene i den røde støysonen. Det skal også Arnt Solem og Nina Mørch som bor og driver Viken gård i den røde støysonen.

- Innflygingene går ofte rett over her, sier Mørch og peker over mønet på fjøset.

- Dyrene er vant med flystøy, men noen dyr har hatt reaksjoner i den forrige runden med husdyrsundersøkelser, sier Solem.

I følge tall fra Ørland kommune, produseres rundt 2,5 millioner av Ørlands 7,5 millioner liter melk i året i den røde støysonen.

- Det som er sikkert er at det ikke vil være et reelt alternativ for de aller fleste å bo et annet sted og å fortsette å drive med husdyr. I hvert fall ikke uten overvåkingssystemer for dyrene. Det handler om dyrehelse, trygghet og ønsket om å drive en god gård, sier han.

Arnt Solem (i midten) forteller om hvordan han opplever å drive gård i rød støysone. T.h står kona Nina Mørch. Foto: Jakob Ellingsen

Avlastning

Etter brann i fjøset i år 2000 fikk Viken gård nytt fjøs i 2001. Båsfjøs ble byttet ut med et mer moderne kaldfjøs. I samdriften har naboen fjøs med robot.

- Vi føler at vi har satset stort. Det er verdt å nevne at vi har kjøttproduksjon og samproduksjon med nabogården. Vi er innenfor den røde sonen, de er like utenfor, sier Solem.

Mørch sier hun er ganske vant til støyen, men at nettmøter og telefonmøter av og til får en liten take-off pause.

Solem sier en mellomløsning sannsynligvis ville vært ideelt for dem, der de hadde mulighet til å bo på gården men også hadde en ordning som gjorde det økonomisk mulig å ha et annet oppholdssted under store støybelastninger.

- Vi kunne oppholdt oss mer i en sekundærbolig under øvelser og andre ganger der det er en større støybelastning, sier han.

- Jeg tror for vår del det kunne blitt en ideell mellomløsning som gjør at vi kunne drevet gården videre i visshet om at det også fremstår som et realistisk alternativ for den neste generasjonen, sier Solem.

Roar Hustad forteller om hvordan det har vært å selge bygget der Marihøna musikk- og friluftsbarnehage i dag ligger til Forsvarsbygg. Selv bor han på gård i Rød støysone og er spent på hvordan det blir å gå inn i forhandlinger med Forsvarsbygg en gang til. Foto: Jakob Ellingsen

Ønsker basen velkommen

Stortingskandidat for Sør-Trøndelag Høyre, Guro Angell Gimse, er med på en befaringsrunde og informasjonssamling sammen med leder for Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset, lokale Høyre-representanter og media.

Hun sier  hun har lagt merke til at ingen av gårdbrukerne hun har snakket med ikke ønsker kampflybasen hjertelig velkommen. Hun sier det også er viktig å se gårdene det dreier seg om ved selvsyn.

- Jeg bor selv på gård og tenker at det må gå an å finne en mellomløsning. Det handler om mandatet til forsvarsbygg. Det er noen som rammes av at kampflybasen kommer. Det er ikke bra om bønder rammes ekstra hardt, sier hun.

- Dette er en sak som må løses politisk. Jeg tar med meg signaler herfra videre sentralt. Dette må følges opp. Jeg kommer tilbake til Ørland og Fosen før valget. Det er sikkert, sier Guro Angell Gimse.