- Det virker som det er en endringsvilje, og at mange ser for seg en fremtidig endring av kommunegrensene, sier Stjern.Hun har vært spent og sett frem til å få rapporten.- Det er en rapport som tydelig gir oss pekepinner på hvilke retninger vi kan gå i fremover.Ordføreren er samtidig også glad for at åfjordingene er blant de innbyggerne på Fosen som viser en sterk tilknytning til hjemkommunen. - Det er noe jeg blir veldig stolt over, og synes er hyggelig som ordfører, sier Stjern.