Det går fram av innbyggerundersøkelsen om kommunesammenslåing, som er gjennomført av Nivi analyse på oppdrag fra Fosen regionråd.

Positivt overrasket

Det er kun i Setervika i Osen kommune at en større andel av innbyggerne ønsker en deling av kommunen. Til tross for det er Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) posetivt overrasket over tallene.

- Jeg fryktet det var verre. Konklusjonen må være at et klart flertall av innbyggerne ønsker å holde kommunen samlet, sier han.

- Veksten kommer ikke over Mosvikskogen

Han er ikke overrasket over at 24 prosent av innbyggerne i Vanvikan mener det er behov for grenseregulering eller deling av kommunen.

- Vanvikan er såpass vendt mot Trondheim. Det er vanskeligere for innbyggerne i Vanvikan å bli med på en sammenslåing mot Innherred, enn det er for leksværingene å bli slått sammen med Rissa, sier Strøm.

- Er en deling av Leksvik kommune et ikke-alternativ?

- Ja. Jeg vil ikke bruke energi på å utrede en deling av kommunen. Siden folk sier at deling er et alternativ, skal man selvfølgelig ta det på alvor, men jeg mener det vil være svært skadelig. Vanvikingene lever med å bli en del av Rissa, men jeg tror ikke det vil være greit for leksværingene å bli en del av Inderøy kommune. Man trenger bare å se på hvor vekstimpulsene kommer ifra. De kommer neppe over Mosvikskogen. Vekstimpulsene kommer fra Fosen og Trondheim. Trondheim vokser jo med 4000 innbyggere i året. Det er en dramatisk vekstimpuls som vi ikke klarer å ta del i for øyeblikket, men vi må kunne fange opp noe over tid, mener Strøm.

- Trenger ikke mure igjen tunnelen

Sp-ordføreren tolker tallene slik at kommunen henger «rimelig godt sammen».

- Når man leser hva folk skriver på Facebook, blir det av og til skapt en forståelse av at man bare kan mure igjen tunnelen mellom Leksvika og Vanvikan. Ut ifra disse tallene tror jeg ikke vi trenger å bruke store ressurser på det, avslutter Strøm.