Han viser til at 70 prosent av innbyggerne i Bjugn er for en kommunesammenslutning i den ferske innbyggerundersøkelsen utført på Fosen.

- Viktige avklaringer

Vinsand er én av to som har utarbeidet den ferske innbyggerundersøkelsen på oppdrag av Fosen Regionråd.

Som en av Norges fremste eksperter på kommunestruktur, sier Vinsand at dette er en oppsiktsvekkende rapport som viser en sterk endringsvilje blant fosningene. En vilje som ikke politikerne nødvendigvis har vært klar over.

- Rapporten kommer med noen viktige avklaringer, sier Vinsand.

Ørlendinger og bjugninger positive

I undersøkelsen er et representativt utvalg av befolkningen over 18 år spurt om sin tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken retning den enkelte kommune bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen.

Vinsand ser flere tydelige resultater av undersøkelsen, som han mener den politiske ledelsen i de enkelte kommunene bør ta stilling til:

  • I Ørland er 80 prosent av innbyggerne positive til en kommunesammenslutning. Det tilsvarende tallet i Bjugn er 70 prosent.

- Kommunene er ett skritt unna nasjonal tvangsammenslåing i Stortinget. En klok ledelse kan gå sammen om en mer robust kommune, mener Vinsand.

Roansbyggen vil bli sammenslått

  • 81 prosent av innbyggerne i Roan svarte at de er for en kommunesammenslutning.

Det beskriver Vindsand som en marsjordre til kommunestyret.

- Roan og Åfjord ikke bærekraftig

  • 67 prosent av alle spurte er for kommunesammenslutning, men ikke like mange støtter én Fosenkommune. 34 prosent svarer at de stiller seg positive til Fosen som én kommune.

- Sånn sett er resultatet at to og to kommuner bør jobbe mot å gå sammen. Men Roan og Åfjord, er ikke slik jeg ser det, en bærekraftig kommune. Jeg mener alle politikerne på Fosen bør tenke seg om og ta ansvar for Nord-Fosen. De bør vise regional solidaritet.

Osen ut av Fosen?

  • Et flertall av innbyggerne i Osen kommune ser for seg at kommunen orienteres nordover og østover mot Midtre Namdal enn sørover mot Fosen.

- Det er seks kommuner på Fosen. I en totrinnsløsning kan de bli til tre, og til slutt én, sier Geir Vinsand, faglig ansvarlig i NIVI Analyse, som har utarbeidet innbyggerundersøkelsen på Fosen.