Etter mitt «hjertesukk fra en evig pendler» har flere tatt kontakt og takket for innlegget (takk for det!).

Hos Paul Aage Hegvik Hansen skapte det derimot et fullt forståelig behov for å presisere hva han mente i sitt forrige innlegg, noe som helt sikkert var både bra og fornuftig.

Vi var nemlig åpenbart mange som tolket innlegget til Paul Aage som et angrep på ønsket om tilretteleggelse for pendling mellom Fosen og Trondheim.

«Jeg har ikke et eneste sted i innlegget uttrykt at vi ikke skal legge til rette for pendlere», sier Paul Aage i sin presisering.

Det er mulig at denne misforståelsen oppstår gjennom åpningen av det første innlegget:

«Jeg blir grinete hver gang jeg leser om behovet for å legge til rette for en bedre pendlertilværelse mellom Trondheim og Fosen!»

Her er det besnærende fort gjort å tolke dette som et angrep på den som ytrer seg – særlig i skrift – om behovet for å legge til rette for en bedre pendlertilværelse mellom Trondheim og Fosen.

Men det er altså IKKE det Paul Aage mener.

Det har heller ikke falt ham inn at noen kunne lese hans innlegg som et angrep på pendlerbåten. Å legge til rette for evinnelig pendling har altså ingenting med pendlerbåten å gjøre. Paul Aage har da pendlet med denne båten selv! Ikke i evinnelig tid, men i en periode, slik man skal. Han har skattet til Ørland, hentet og brakt i barnehagen, og er altså en fin fyr. Det visste vi forøvrig fra før.

«Hvilket signal sender vi til omverden når det hele tiden snakkes om å bedre pendlertilværelsen, at det viktigste er å komme seg raskest mulig til byen? Nå må vi framsnakke Fosen, ikke sende signaler som rakker ned på de fantastiske stedene i regionen!»

Sier Paul Aage, og da er dette IKKE rettet mot pendlerne; men mot politikerne, de som prøver å bedre pendleres tilværelse. Dette i seg sjøl sender signaler som rakker ned på Fosen.

I «forbindelse med pendlerbehovet er det også brukt ord som «øde og utkant» om Fosen. Dette er kanskje ikke å framsnakke Fosen?»

Spør Paul Aage, betimelig nok, i sitt andre innlegg.

Opphavet til disse utsagnene er litt uklart; i det første innlegget nevnes «forsvarsansatte» og «Wikipedia» som kilder; i det andre innlegget er det «politikere og andre engasjerte sjeler» som sender slike triste signaler om tilværelsen på Fosen.

(Hvorfor de nå skulle ønske det – de bor jo her sjøl og bruker kvelder og helger på å jobbe for regionens beste. Men de gjør det altså feil.)

I virkeligheten var innlegget heller aldri rettet mot dem som trenger å pendle FRA Fosen TIL Trondheim. De må jo få pendle.

Passasjen «det viktigste er å komme seg raskest mulig til byen», handler ikke om fosninger på tur til byen, men om de som jobber for at pendlerne skal komme seg HEIM til byen! Og «Har vi virkelig så dårlig selvtillit at vi hele tiden må fokusere på å komme oss til Trondheim «fort og gæli»?» betyr altså å «komme oss HEIM til Trondheim», ikke «til Trondheim på jobb (eller til sykehus, akuttkirurgi og fødestue)».

Når Paul Aage irriterer seg over maset om å spare et kvarter her eller der, og jeg påpeker i mitt innlegg hvor avgjørende et slik kvarter kan være for de mange det gjelder, presiserer han at han utelukkende snakker om det å pendle med bil, og om de påtenkte totalt unyttige bruene over Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden. For all del, pendlerbåten er kjempeviktig og må bevares og styrkes, med hyppige avganger og fleksibelt tilbud. For all del.

Så bra, da er vi jo enige!

Nesten.

Men om jeg leser innleggene dine nøye, Paul Aage, så ser det ut som at du mener det er bra at det går an å pendle fra Fosen til Trondheim, men ikke motsatt vei, hvis du ikke er Emil Raaen, for da er det «veldig bra». Det er fint at det er mulig å pendle som en kortsiktig løsning, men å pendle lenge er «trist for arbeidstakerne». Det er heller ikke bra å være opptatt av reisetid, unntatt hvis du reiser med båt, da er det bra, men ikke med bil. Da skal en være opptatt av veistandard. Jeg syns dette blir veldig mye å passe på. Og å legge seg borti.

Jeg er dessuten litt usikker på hvordan alt dette skal løses i praksis. Det er nå en gang sånn at den båten som går mellom Trondheim og Fosen, den har jo liksom hittil gått i begge retninger.

Jeg er også litt usikker på hvordan vi kan sikre at rutetilbudet tilpasses slike kapasiteter som Emil Raaen, mens vi utelukker andre passasjerer som jobber på Brekstad og bor i byen. Nå for tiden er det jo et kjempeproblem i hele landet å få tak i kvalifisert arbeidskraft til nesten alle typer kompetansejobber. Så det kunne jo tenkes at politikernes arbeid for å legge til rette for pendling uten altfor mange hindringer, er knyttet opp mot vårt behov for slik arbeidskraft.

Det å styre hva folk skal være opptatt av, er heller ikke så enkelt. Vanligvis er jo folk opptatt av det som er viktig for dem, men hvordan skal vi få dem til å forstå at de tar feil? De som tror at bru over Stjørnfjorden hadde ført til bedre kommunikasjon internt på Fosen, syns visst at det er viktig. Kan vi bare bestemme at folk skal glemme de der bruforbindelsene og heller jobbe for bedre veistandard? Jeg tror dette kan bli nok en utfordring. Uansett hvor grinete du blir.

Så var det dette med tidsbegrensning. Hvor lenge kan en pendle mellom Trondheim og Fosen, syns du, før det blir trist for arbeidstakerne? Gjelder det bare om situasjonen er blitt permanent? Når vet en om den er blitt permanent? Og: Er det bare fra Trondheim til Brekstad at en slik begrensning skal gjelde, eller skal den også begrenses i motsatt retning? Eller er det ikke like trist den veien? Det virker egentlig ikke som at du syns det er like trist.

Til sist: Du vet at du sjøl kan gå inn og redigere Wikipedia-artikler? Du er jo til og med journalist og jobber med å utvikle nettsider for reiseliv. Det er altså få som burde ha bedre forutsetninger enn deg for å redigere oppslagene om Ørland, enig? Da er det jo ingen grunn til at de tåpelige utsagnene om Ørland skal få fortsette å stå der. Ettersom du ønsker å framsnakke Fosen.

For det er det du egentlig vil, ikke sant?

Det er det du vil at vi alle skal gjøre? Bare at vi dessverre gjør alt helt feil?

Uansett, å reise med pendlerbåten:

Alle er enige om at det (som regel) er en fin tur.

Kristin Melum Eide