Kristin Melum Eide beskriver pendlertilværelsen godt, og viktigheten av at det skal satses på dette. For all del. Det er også kjempebra at Melum Eide har hatt mulighet til (og valgt) å pendle i 32 år til drømmejobben. Og at en med dette også er med på å bidra til skatteinntekter for Ørland kommune. Det er prisverdig. Sånn er det nok for mange som ønsker å bo i Fosen og jobbe i Trondheim. Blant annet til jobber i Trondheim som det ikke er mulig å få i vår region. At vi har denne muligheten er veldig bra, og da må det legges til rette for pendlertilværelsen.

For øvrig – jeg har ikke et eneste sted i innlegget uttrykt at vi ikke skal legge til rette for pendlere. Men å satse nærmest ensidig på å legge til rette for at en kan bo i Trondheim og pendle til Brekstad er feil, like feil som satsningen på Fosenbrua.

Jeg skrev ikke et eneste ord om hurtigbåten/pendlerbåten i innlegget mitt. Som er hovedfokuset i innlegget til Melum Eide der hun blant annet skriver: «Men når det kommer ei slik bredside mot hurtigbåten, pendlerbåten, hovedpulsåra vår mot Trondheim, da blir JEG grinete.» Når dette er påpekt:  Hurtigbåten/pendlerbåten er kjempeviktig, og må for alt i verden bevares og styrkes.

Melum Eide skriver blant annet følgende: «Jeg skal ta en råsjangs her og anta at Paul Aage helst kjører bil, at han sjøl aldri har vært avhengig av å pendle, og at han egentlig ikke har brydd seg så hardt om å dukke inn i årsaker til at folk velger å pendle, til eller fra Trondheim.»

Jo, jeg har pendlet i ulike perioder i livet mitt og absolutt kjent på nødvendigheten av å tilrettelegge for dette. Med mulighet for å levere barna i barnehagen før båten går om morgenen, og at det også skal være mulig å hente dem på ettermiddagen. I tillegg til det å ha hyppige rutetider som gir fleksibilitet. Da jeg studerte i Trondheim i tre år ved årtusenskiftet brukte jeg hurtigbåten Brekstad/Trondheim tur - retur fem dager i uken i over ett år. Dette var fortreffelig, og en mulighet til å jobbe med studiene om bord på båten. Dette anbefaler jeg andre studenter. For all del. Etter studiene jobbet jeg for øvrig i mange år på Brekstad som bidro til at Ørland kommune fikk skatteinntekter. Med dette er jeg vel også i kategorien til den unge studenten fra Lysøysundet som nå tar lærerutdanning i Trondheim (som Melum Eide skriver om), og pendler fra Brekstad hver dag.

Jeg kan også i klartekst si at det er veldig bra at tidligere rådmann i Bjugn/Ørland, Emil Raaen, hadde mulighet til å pendle. Igjen - jeg har ikke kritisert denne båtforbindelsen med ett eneste ord.

Det er også viktig å ta med at jobbtilbudene i Trondheim er viktig for ektefeller til forsvarsansatte, og at dette er med på å understreke behovet for hurtigbåten/pendlerbåten. Men dette må ikke være en sovepute for utviklingen av jobbtilbudet i Fosen. Med mangel på ansatte i helsesektoren i Fosen er det også viktig at det jobbes med kortsiktige løsninger for at arbeidstakerne kan pendle fra Trondheim til regionen vår. Men hvis ender det opp med permanent pendling er det trist for arbeidstakerne.

Det er for øvrig kjempebra at det i 2024 kommer nye elektriske hurtigbåter, og trolig båter med en enda bedre komfort enn dagens tilbud.

I mitt tidligere innlegg har jeg ett hovedfokus som er knyttet sammen med flere faktorer. Jeg mener at det å satse enorme ressurser på Fosenbrua, og det å korte ned reisetiden med 10-15 minutter med bil mellom Fosen og Trondheim er en avsporing. Fokuset var også i første rekke de som pendler fra Trondheim til Brekstad. Skal vi bruke mye ressurser på at arbeidstakere bo i Trondheim og pendle til Fosen?

Fosenbrua ble i 2018 prissatt til 34 milliarder kroner av Statens Vegvesen. Hva den vil koste om fem, ti år eller 15 år vet vel ingen av oss. Det vil bli mye, fryktelig mye. I innlegget stilte jeg også spørsmål ved værforhold, vedlikehold og sårbarhet i forhold til terror/krig. Det er samtidig trist hvis satsningen på Fosenbrua skal bidra til at opprustningen av fylkesvei 710 fra Valset til Orkanger blir nedprioritert.

Vi har på samme tid veier som i praksis ikke er kjørbar i Trøndelag, og har et etterslep på opprustning og vedlikehold på rundt seks milliard kroner.

Jeg har for øvrig ikke et eneste sted i innlegget hevdet at det er pendlerne som «sender signaler som rakker ned på alle de fantastiske stedene på Fosen». Men når noen, politikere og andre engasjerte sjeler, stadig fokuserer på det å til rette for at en skal kunne bo i Trondheim og pendle til Fosen med en bruforbindelse mener jeg vi er på ville veier. Når dette får mye fokus sendes det indirekte signaler om at det ikke er bra å bo i Fosen, at det nærmest er en lidelse å bo her. I forbindelse med pendlerbehovet er det også brukt ord som «øde og utkant» om Fosen. Dette er kanskje ikke å framsnakke Fosen?

Igjen - vi må gjøre alt vi makter og bruke alle økonomiske ressurser på å skape bolyst og verdiskaping her i Fosen for å gjøre det enda mer attraktivt å leve her. Vi må samtidig legge til rette for at vi har gode trafikksikre veier både på Fosen og de som går til distriktet. Og ikke minst trenger vi både båt- og flyforbindelser. For all del!

Paul Aage Hegvik Hansen