Undertun er i dag ordfører i Bjugn kommune, og Tettli er kommunestyrerepresentant for Arbeiderparitet i Ørland kommune og har vært partiets andrekandidat ved kommunevalg. Fremstad sier at det mest gledelige er at de ble enige så raskt. Lederen i nominasjonskomiteen har inntrykk av at det allerede samarbeides godt i det som skal bli den nye Ørland kommune etter sammenslåinga.

– Det er allerede i ferd med å etableres samarbeid både over partigrenser og over den gamle kommunegrensa, sier Fremstad.

Viktig enighet

Undertun sitter med det samme inntrykket som Fremstad når det gjelder samarbeid i det som skal bli den nye Ørland kommune. Hans trur at det samarbeides mer enn en av og til kan få inntrykk av.

– Det er viktig at de var enige. Vi har hatt et fint samarbeid og en god tone en stund, sier  Undertun. Han mener det er bedre å ha et konstruktivt samarbeid enn å kjekle.

– Vi har hatt møter sammen og vi har begynt å opptre samlet i flere sammenhenger, sier arbeiderpartipolitikeren.

Besøk

Et høve der folk fra både gamle Bjugn og gamle Ørland Arbeiderparti har vært samla var da de forleden besøkte bedriften Uthaug Marineservice. De holder til i det tidligere samvirkelaget på Uthaug. Her sys det trekk til de nye jagerflyene som Luftforsvaret driver og faser inn.

– Vi går sammen om å skape framtida. Jeg veit ikke så mye om hvor langt de har kommet i de andre partiene. Ut i fra det som skjer i Arbeiderpartiet, ser det ut til at de tillitsvalgte er beredt til å jobbe sammen for befolkningas beste, sier Undertun.

Det nominasjonsmøtet til partiet som seinere vil vedta den endelige lista.