129 stemte for programkomiteens opprinnelige forslag om ja til å kunne bruke tvang, mens 96 stemte imot. Partiet vil med det altså tillate tvangsbruk.

Nytt prinsipp- og handlingsprogram

Ellers fra Frp sitt landsmøte kan nevnes:

* Fremskrittspartiet vedtok lørdag et nytt prinsipp- og handlingsprogram for neste periode. For første gang sier Frp nei til norsk medlemskap i EU. Partiet åpner også for å reforhandle deler av EØS-avtalen.

* Etter voteringer lørdag om flere dissenser ble det klart at Frp vil tillate dobbelt statsborgerskap og forby rituell omskjæring av gutter. Det ble også vedtatt å pålegge internettleverandører seks måneders lagringstid av IP-adresser.

* Forslag om å si nei til tvang i kommunesammenslåinger falt. Det samme gjorde forslaget om å avvikle Politidirektoratet og forslaget om å åpne for surrogati.

* Søndag ble en rekke uttalelser og resolusjoner vedtatt. Blant dem er gransking av moskeer, krav om skolegudstjenester og ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet.

* Frp slår fast at kommunenes adgang til å utskrive eiendomsskatt skal avvikles innen 2020.

* Landsmøtet tar til orde for at båndene til Israel skal styrkes, at støtten til Palestinakomiteen kuttes og at bistanden avvikles til «palestinske eller arabiske myndigheter og grupper som avviser Israel som en jødisk stat».

* Frp skjerper NATO-forpliktelsene og går inn for at 2 prosent av BNP skal gå til forsvarsformål innen 2022.

* Reklamefinansiert utbygging av infrastruktur, fornyet innsats for å få på plass et nasjonalt tiggeforbud samt å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen.