Lokalpartiet har tatt opp saken, og kommet til enighet internt om at de vil støtte en stor Fosen-kommune nå.

– Tida er rett for å satse

– Den som intet våger intet vinner, og tida er nå rett for å satse.  For det er hvis vi nå får til dette at det er mest å hente i forhold til kravspesifikasjonen. Får vi til en tredeling av senterfunksjonene som forslått av Nivi analyse, så vil vi ha kortere avstand til Åfjord enn Namsos og Steinkjer både i forhold til politi- og ambulansetjenester, framholder Stener André Hepsø.

Han mener å ha befolkningen i Osen bak seg.

– Dem jeg har snakket med stiller seg positive til en slik tanke, opplyser Stener André Hepsø.

Regiontilknytting

– Hva med debatten rundt regiontilknytting for Osens del – Namdal kontra Fosen?

– Vi har shoppet tjenester både sørover og nordover i mange år, og den tida er som jeg forstår forbi. Tanken om å gå nordover må settes på vent, hvis vi kan få til en storkommune på Fosen, mener Stener André Hepsø.