Osen har fram til nå lagt kommunereformen på vent. Onsdag var imidlertid kommunestruktur og fremtidig interkommunalt samarbeid oppe til debatt i kommunestyret. Der kom det frem at det er bred enighet om at Osen bør søke samarbeid nordover til Namdalen.

- Når det gjelder samarbeidsretning, så er kommunestyret ganske enig ja, sier ordfører John Einar Høvik (Ap) som påpeker at kommunestyret fortsatt mener at Osen bør forbli en egen kommune inntil videre.

Forsker Roald Sand fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFU) deltok under samlingen. Han viste konsekvenser av endret samarbeidsretning for kommunale tjenestesamarbeid i Osen. Foto: Terje Dybvik

Folkemøter

Retningsvalg rundt fremtidig samarbeid ble drøftet i kommunestyret onsdag.

- Fylkesmannen har bedt Osen om å velge retning. Det kom jo frem i dagens kommunestyremøte at ikke alle er fornøyd med det vi har fått ut av samarbeidet gjennom Fosen regionråd. I Namdalen er det også et tydelig senter som alle er enige om, nemlig Namsos. Det mangler på Fosen. Videre er innbyggerne svært opptatt av avstander. Da er det spesielt med tanke på helsetjenester. Nå har kommunestyret gjennom dagens drøftinger sendt et tydelig signal, sier ordfører Høvik.

Veivalget betyr i første omgang etter alt å dømme en utmelding av Fosen regionråd. Saken skal etter planen behandles i kommunestyret i juni. Før den tid vil det bli avholdt to folkemøter vedrørende saken: Ett på Sætervika og ett i Osen.

Fra Osen kommunestyre onsdag. Foto: Terje Dybvik

Ett retningsvalg

I første omgang er det ikke snakk om noen kommunesammenslåing for Osens del. Onsdagens debatt handlet først og fremst og retningsvalg, og der var ikke politikerne i tvil om at nordover var riktig for Osen. Dersom det på sikt vil bli en kommunesammenslåing også for Osens del, synes det nå også klart at denne vil gå nordover mot Namdalseid og Namsos.

- Per nå mener vi at Osen kan stå alene som egen kommune. Vi ser jo også at Flatanger har valgt å stå alene. Det er klart at sammen med Flatanger så stiller også Osen sterkere inn mot regionen Namdalen, påpeker Osen-ordfører Høvik.

Namdalen fra 2019

Dersom Osen vedtar å gå ut av Fosen regionråd, vil utmeldingen gjelde fra tidligst 1. januar 2018.

- Det er fra 1. januar 2019 at vi tidligst kan bli en del av regionsamarbeidet i Namdalen, sier Høvik.

Han legger til at Fosen-samarbeidet uansett må revurderes og endres på grunn av de pågående sammenslåingsprosessene.