Vinsand holdt torsdag kveld et flammende innlegg foran kommunestyrerepresentantene på Fosen hvor han anbefalte én kommune på Fosen.

Fosna-Folket har den siste uken spurt ordførerne på Fosen om hvorvidt de tror det er flertall i deres kommunestyre om å slå sammen Fosen til én kommune. Det virker som det kun er i Bjugn og Åfjord at det er stor sannsynlighet for et ja til én Fosen-kommune per i dag.

- Tre eller fire positive

NIVI analyse ved Magne Langset og Geir Vinsand presenterte torsdag forrige uke utredningen hvor de anbefaler at hele Fosen blir sammenslått til én kommune fra 1. januar 2022. NIVI anbefaler at Stortinget gjør vedtaket allerede 8. juni i år. Til tross for at det trolig ligger an til nei i flere kommunestyrer på Fosen, mener utreder Vinsand at det er helt åpent. Fosna-Folket fikk en prat med ham rett før foredraget i Bjugn torsdag kveld.

- Jeg tror det skal veldig lite til for at Stortinget vedtar Fosen kommune. Dette kommer veldig an på hvordan kommunestyrene på Fosen stiller seg til dette. Dersom tre eller fire kommunestyrer på Fosen er positive, tror jeg Stortinget kan gå for Fosen kommune, sier Vinsand.

Les mer: Fosen-ordførerne om én Fosen-kommune.

Nasjonale hensyn

Alle kommunestyrerepresentantene på Fosen var torsdag kveld samlet i Bjugn kulturhus. Til stede var også statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og representanter fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. På møtet presenterte NIVI analyse utredningen om én Fosen-kommune for alle de folkevalgte på Fosen. Utreder Vinsand mener Stortinget kan tvangssammenslå hele Fosen selv om ingen kommunestyrer på Fosen de neste ukene går inn for én Fosen-kommune. Men han tviler på om Stortinget er villig til å overkjøre alle kommunestyrene på Fosen. Vinsand mener uansett at én Fosen-kommune er den beste løsningen.

- Det er tungtveiende nasjonale argument som ligger til grunn for dette, sier Vinsand og nevner kampflybasen og vindkraftutbyggingen som eksempler.

Utrederen mener Fosen skiller seg ut som en helt spesielt region nasjonalt.

Les mer: - Skal man bruke tvang på Fosen, er det én Fosen-kommune man burde bruke det på.

- Unngå seriefusjoner

Vinsand mener også det er et tungtveiende argument at en firedeling av Fosen med Leksvik-Rissa, Ørland-Bjugn, Åfjord-Roan og Osen fort kan være kun en midlertidig løsning.

- Stortinget bør gå for en helhetlig løsning og unngå seriefusjoner, sier han.

Vinsand sier at dersom Stortinget uansett mener at Fosen på sikt er den beste løsningen, så bør det vedtas nå. Utrederen tror imidlertid at hensynet til sammenslåingen av Rissa og Leksvik, som tidligere ble fremhevet som en pilot i kommunereformen, vil veie tungt. Vinsand mener imidlertid at det ikke er noen faglige tungtveiende motargument mot å ta med Indre Fosen inn i fusjonen med resten av Fosen.

- Og i 2022 vil også ledergruppa i Indre Fosen være klar til å gå inn i Fosen kommune, mener Vinsand.

Svar innen 20. mai

Alf-Petter Tenfjord ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har sammen med rådmennene på Fosen sett på muligheten for Fosen som én kommune fra 2022. Dette arbeidet har kun pågått i én uke. Konklusjonen er at dersom Stortinget skal behandle saken 8. juni, bør det komme et svar fra Fosen innen for eksempel den 20. mai.

Rådmennene mener at hvert kommunestyre på Fosen må ta stilling til spørsmålet om én Fosen kommune. Videre sier rådmennene at det bør være enstemmighet eller stort flertall for én Fosen-kommune dersom man skal gå inn for dette alternativet.

Rådmannsgruppa peker på flere fordeler med Fosen som én kommune. Blant det som trekkes frem er samfunnsutviklingsperspektivet, at kommunen kan bli en sterk kraft i Trøndelag og nasjonalt, samt økonomisk tyngde.

Rådmennene mener i likhet med NIVI analyse at én Fosen-kommune bør ha en delt senterstruktur, for eksempel med senter i Ørland-Bjugn, Åfjord og Rissa.

Rådmennene mener videre at noen viktige forutsetninger bør ligge til grunn for at man skal gå inn for én Fosen-kommune gjennom en villighetserklæring. Blant dem er felles arbeidsgiveravgift på Fosen, tre videregående skoler på Fosen og flere andre punkter relatert til samferdsel, for eksempel fjordkryssing.

Tenfjord ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag påpeker torsdag kveld at arbeidet i rådmannsgruppa ikke er ferdig, og at dette kun er en oppsummering så langt. Det er tenkt at arbeidet skal ende opp i et saksframlegg som politikerne må ta stilling til, sannsynligvis innen 20. mai.

Utreder Geir Vinsand er på plass i Bjugn kulturhus torsdag kveld. Foto: Alexander Killingberg