Et mindretall i landsstyret vil nemlig at kommunesammenslåing i alle tilfeller skal skje ved frivillighet. Resten av landsstyret mener det må være opp til Stortinget å vedta en «moderne og hensiktsmessig kommunestruktur».

Frps kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad har flere ganger beskyldt Ap for vingling når det gjelder kommunereformen. Beskyldningene kan bli sendt i retur dersom Frps landsmøte legger om kursen.

I helgen slo KrFs landsmøte fast at kommunesammenslåinger kun skal skje ved frivillighet. I øyeblikket er det dermed bare de to regjeringspartiene og Venstre som åpner for at sammenslåing i bestemte tilfeller kan skje mot en eller flere kommuners uttrykte vilje. Skulle Frp snu på landsmøtet til helgen, er det med andre ord ikke lenger flertall på Stortinget for dette synet.

Åtte dissenser

Frp-landsmøtet på Gardermoen kommende helg vil etter alt å dømme representere et utenrikspolitisk linjeskifte i partiet. For første gang slår Frp fast at det er et nei-parti. I tillegg ventes landsmøtet å be om at EØS-avtalen reforhandles på sentrale punkter.

I alt foreligger det åtte dissenser til handlingsprogrammet som skal vedtas under landsmøtet. Blant annet ønsker et flertall i landsstyret å forby rituell omskjæring av gutter, mens et mindretall vil fjerne denne formuleringen.

Dissenser er det også om surrogati, nedleggelse av Politidirektoratet, økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.

Hagen tapte klimakamp

Spenning om valgene til partiledelsen er det ikke. Med mindre noe helt uforutsett skulle skje blir Siv Jensen, Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg gjenvalgt som ledertroika.

Det blir heller ingen endringer i Frps syn på sykelønnsordningen. Et mindretall i programkomiteen ville innføre en karensdag og redusere lønna til 85 prosent under sykdom, men forslaget nådde ikke opp da landsstyret i begynnelsen av mars vedtok den endelige innstillingen til nytt partiprogram.

Landsstyret avviste også partiveteran Carl I. Hagen og Oslo Frps forsøk på nyorientering i klimapolitikken. Hagen mener det ikke er påvist at klimaendringene er menneskeskapt og at klimadebatten preges av hysteri.

Moske-gransking

Om Frp skulle avvise kommune-tvang, kan partiets landsmøte komme til å be om at det gjøres obligatorisk for skolene å arrangere skolegudstjeneste. Resolusjonsforslaget kommer fra Buskerud Frp og støttes av et mindretall i landsstyret.

Reklamefinansiert veiutbygging og offentlig gransking av alle moskeer i Norge er to resolusjonsforslag som landsstyrets flertall stiller seg bak. Hensikten med moskégranskingen er ifølge forslagsstiler FpU å bekjempe islamistisk radikalisering.

– Vi må vite hva som forkynnes i moskeene for enten å anerkjenne dette som en god religiøs arena for muslimer, eller en radikaliserende arena for potensielle ytterliggående islamister, heter det i forslaget.(©NTB)