Navn: Karina Sand

Bosted: Rissa

Alder: 30

Sivilstand: Snart gift

Yrke: Butikkeier av

" Lille My"

– Hva opptar deg mest for tida?

– Nå er det bryllupsforberedelser. Vi skal gifte oss om én måned. Så er jeg selvsagt opptatt av butikken. Sommeren er vanligvis rimelig rolig. Jeg er også med i Rissa næringsforum, der vi jobber for et sterkt handelssentrum. Det tar også litt tid. I tillegg sitter jeg i styret i fotballgruppa til Rissa idrettslag. Da blir det mye dugnadsarbeid. Jeg er opptatt av at ungene skal ha et bra tilbud av aktiviteter i Indre Fosen.

– Hvorfor bor du der du bor?

– Samboeren er odelsgutt og da vi flytta tilbake til Rissa for sju år siden etter å ha bodd i Trondheim, ble det på gården i Skaugdalen. Vi har familie her og det er greit å ha besteforeldre i nærheten.

– Hva er din største idrettsprestasjon?

– Det er nok bare egentrening, og å nå egne mål.

– Hvis du skulle fått reist en bauta eller minnesmerke over noen i heimbygda di, hvem ville det blitt?

– Det er så mange som hadde fortjent en bauta. Mange står på utrettelig for frivilligheten for å gi innbyggerne tilbud både innen næring, idrett og andre ting. Jeg tror ikke folk er klar over hvor mye arbeid, tid og energi som legges ned på frivillighet.

– Dersom du kunne bedt hvilken som helst person fra verdenshistorien hjem til deg på en middag og en dyp samtale. Hvem ville du valgt?

– Jeg hadde valgt å invitere familie og venner.

– Hva er den perfekte dagen på Fosen for deg?

– Det må bli en båttur eller fjelltur med familie og venner.

– Hva ville du ha endret på hvis du fikk være redaktør i Fosna-Folket for én dag?

– Da ville jeg hatt mer stoff om unger og deres aktiviteter. Det er artig både for ungene, foreldrene og besteforeldrene å se ungene i avisa.

– Hva er det beste som har skjedd i livet ditt?

– Det må være min mann og mine tre barn.

– Når tok du sist et utendørs bad?

– I fjor høst. Det ble et nattbad etter en Blåheia-tur.

– Hvordan møtte du din partner?

– Vi møttes hos felles bekjente.

– Hva skal til for å sjarmere deg?

– Ærlighet. Jeg klarer ikke å forholde meg til folk som ikke er ærlige.