Vedtaket kom etter hektisk aktivitet i løpet av det siste døgnet. Fylkesrådmannens innstilling i saken var å si nei til søknaden fra Ørland kommune, men på vegne av posisjonen fremmet Arnfinn Brechan (Ap) et nytt forslag som sier ja til prosjektet under forutsetning av at veistrekningen som tunnelen blir, omklassifiseres fra fylkesvei til kommunevei.

Hastemøte

Formannskapet i Ørland vedtok i et hastemøte torsdag morgen, som kommunestyre, at kommunen søker om en slik omklassifisering dersom tunnelprosjektet blir realisert.

Høyre imot

Vedtaket i komité for infrastruktur i fylkeskommunen ble fattet mot Høyres to stemmer. Guro Angell Gimse (H) fremmet forslag om å utsette saken, men fikk ikke flertall for dette.

14. desember skal Fylkestinget gjøre endelig vedtak i saken.

Finn Olav Odde (Sp), Bjørnar Grøntvedt, Hallgeir Grøntvedt og Knut Sundet blant tilhørerne i komitemøtet i Trondheim torsdag. Foto: Skjalg Ledang